Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Pensioenwet moet België aantrekkelijker maken

Pensioenwet moet België aantrekkelijker maken

  • On 27/03/2007

België creëert een voordelig klimaat om buitenlandse investeerders naar ons land te trekken. Sinds 2007 is het voor buitenlandse pensioenfondsen interessanter om zich in België te vestigen.

Waarom naar België komen? Om buitenlandse investeringen aan te trekken heeft de regering besloten een gunstig klimaat te creëren voor buitenlandse pensioenfondsen[1]. Deze worden namelijk vrijgesteld van zowat alle belastingen. Het is de bedoeling ons land daardoor concurrentieel te maken met landen als Ierland en Luxemburg, waar al dergelijke regelingen zijn getroffen. Het pan-Europese pensioenfonds van Philips gaat helaas al naar Luxemburg, zo blijkt op 4 april. België grijpt dus naast deze vette kluif.

De regering-Verhofstadt gaat er namelijk van uit dat met het aantrekken van Europese pensioenfondsen extra jobs worden gecreëerd in eigen land. Als een multinational beslist een Europees pensioenfonds in België te vestigen, kan dat 100 extra jobs opleveren. Daar zitten zowel accountants, vermogensbeheerders, juristen als administratief personeel bij. De meeste bepalingen traden in voege op 1 januari 2007.

Waarom nog? De paarse regering had eerder al besloten de vennootschapsbelasting te verlagen via de invoering van de notionele intrestaftrek. Daardoor kunnen bedrijven een fictieve rente van hun eigen vermogen aftrekken van hun belastbare winst. Sommige ondernemingen betalen daardoor geen of zo goed als geen belastingen meer.

Verder sloot de regering-Verhofstadt de voorbije jaren enkele nieuwe dubbelbelastingverdragen. De belangrijkste was die met de Verenigde Staten, waardoor de dividendstromen tussen Belgische en Amerikaanse bedrijven vrijgesteld worden van roerende voorheffing. Ook worden vanaf 1 januari 2007 de dividendstromen tussen België en landen buiten de Europese Unie waarmee dubbelbelastingverdragen zijn getekend, minder belast of helemaal vrijgesteld dankzij de uitbreiding van de ‘moeder-dochterrichtlijn’. Die stelt dat winstuitkeringen tussen dochter- en moedervennootschappen, gevestigd in de EU, in principe vrij van belasting zijn.

Eens bedrijven zich in ons land hebben gevestigd, kan de vernieuwde rulingdienst (Dienst Voorafgaande Beslissingen) bepaalde fiscale constructies goedkeuren. Veel bedrijfsleiders zien ook dat als een troef.

 

Bron: De Tijd 27/03/2007


[1] Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (IORP’s) van 3 juni 2003 & De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen)