Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Rentevoet betalingsachterstand bij handelstransacties voor 2013 is bekend

Rentevoet betalingsachterstand bij handelstransacties voor 2013 is bekend

  • On 14/01/2013

Wie facturen te laat betaalt, riskeert om bovenop de openstaande schuld ook een interest te moeten betalen. In principe zijn ondernemingen vrij om onderling een interestvoet te bepalen in hun verkoopsvoorwaarden. Wordt er geen interestvoet afgesproken dan is automatisch de interestvoet voor handelstransacties van toepassing. De rentevoet voor de eerste semester van 2013 ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties, is bekend.

Rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Om deze interest te rekenen hoeft de leverancier zelfs geen aanmaning te sturen: de interestberekening begint automatisch te lopen wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt, zijnde na 30 dagen.

De interestvoet voor handelstransacties wordt per semester bepaald en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De interestvoet voor het eerste semester van 2013 werd vastgelegd op 8%. Dit is dezelfde interestvoet als in de tweede semester van 2012.

Wettelijke rentevoet. Wel dient te worden opgemerkt dat dit percentage enkel geldt voor handelstransacties. De betreffende interestvoet zal dus enkel van toepassing zijn voor transacties die betrekking hebben op het leveren van goederen of het presteren van diensten tegen een vergoeding tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en overheidsinstanties. De interestvoet geldt dus niet voor transacties tussen een handelaar en consument. Daarvoor is voor het hele jaar 2013 de wettelijke interestvoet van 2,75% van kracht.