Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ruil uw auto in voor een motor en geniet van talloze voordelen

Ruil uw auto in voor een motor en geniet van talloze voordelen

  • On 27/07/2011

Het is perfect mogelijk om uw vennootschap een motor of scooter te laten aankopen. Alle kosten en investeringen die hiermee gepaard gaan zijn, wat betreft het beroepsmatig gebruik, 100% aftrekbaar. Dit in tegenstelling tot de aftrekbaarheid van autokosten waarbij de aftrek afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Gebruikt u uw motor ook op privévlak dan zal het voordeel bepaald worden op basis van het aantal privé gereden kilometers in verhouding tot het totale aantal kilometers. Zijn bijvoorbeeld 35% van de gereden kilometers gemaakt voor privédoeleinden, dan zullen 35% van de gemaakte kosten beschouwd worden als een voordeel. Een minimum forfait, zoals van toepassing is bij een wagen, is hier niet aan de orde.

Wanneer u een motor aankoopt, zal u ook nood hebben aan beschermende kledij en een helm. Ook deze investeringen zijn 100% aftrekbaar. Het moet hier dan wel gaan om specifieke en beschermende kledij die aangekocht werd in een speciaalzaak. Dit moet ook zo vermeld zijn op de factuur, met vermelding van het merk, het model en een omschrijving van de kledij en/of helm.

Daarnaast kunnen de gemaakte investeringen uiteraard ook afgeschreven worden. De fiscus vindt een afschrijftermijn van vijf jaar en drie jaar aanvaardbaar met betrekking tot de motor, respectievelijk de beschermende kledij en helm. Bovendien is het ook toegestaan dat u de motor degressief afschrijft. Als laatste kan u ook voordeel bekomen met betrekking tot de recuperatie van de btw. Zo is de btw op het beroepsmatige gedeelte van de gedane kosten 100% aftrekbaar, indien u geniet van het volledig aftrekrecht. Dit in tegenstelling tot kosten die gemaakt worden voor een wagen, waarbij een aftrekbeperking van 50% geldt, ten opzichte van de betaalde btw.