Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Sluit een zakenreis elke vorm van ‘toerisme’ uit?

Sluit een zakenreis elke vorm van ‘toerisme’ uit?

  • On 27/07/2011

De combinatie van een privé- en zakenreis is steeds aanlokkelijk. Echter wat u beschouwt als een zakenreis, stemt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de fiscus. Indien u de kosten van een reis wil afwenden op uw onderneming zal u duidelijk moeten kunnen aantonen dan het weldegelijk om een zakenreis ging. Een grondige voorbereiding van uw bezoek en informatie omtrent de aldaar gevoerde gesprekken en hun bijdrage tot de beroepsrelatie zullen op dit vlak de doorslag geven.

Wat echter wanneer u eigenlijk van plan was om een privéreis te maken, maar deze trip uiteindelijk uitdraaide op een zakenbezoek? Op zich hoeft dit geen probleem te vormen. Zolang u het beroepsmatig karakter van de trip kan aantonen zal de fiscus hierover niet moeilijk doen. En wat met een toeristische uitstap tijdens een zakenreis? Is dit dan volledig uit den boze? Neen, een zakenreis hoeft niet 100% zakelijk te zijn, al zal toch minstens de helft van het bezoek gewijd moeten zijn aan het opbouwen of onderhouden van zakenrelaties. Dit werd ook weer bevestigd in een recent vonnis (Rb. Bergen 15 juli 2011). Hier werd de aftrekbaarheid van enkele buitenlandse seminaries beperkt tot 50% omdat de seminaries slechts enkele uren per dag in beslag namen. Het feit dat de ondernemer bovendien vergezeld was van zijn echtgenote versterkte het vermoeden dat de reis niet puur zakelijk was waardoor een deel van de kosten verworpen werd. De rechter benadrukte hierbij wel dat de kosten niet verworpen werden omdat de seminaries doorgingen in een vakantieoord. Dit deed volgens de rechter geen afbreuk aan de band tussen het seminarie en de werkzaamheden van ondernemer. En wij zijn wij om hem hierin ongelijk te geven.

We kunnen aldus concluderen dat werk en plezier perfect te combineren valt. Ook wanneer u op (zaken)reis bent.