Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Self-care als fiscaal interessant voordeel?

Self-care als fiscaal interessant voordeel?

Self-care als fiscaal interessant voordeel?

  • On 12/02/2021

Goed voor uw eigen zorgen, expertise uitbouwen en up-to-date zijn. Wilt u professioneel geslaagd zijn, zijn deze to do’s essentieel. Indien u een opleiding volgt in het kader van uw huidige beroepswerkzaamheid kan u deze kosten in mindering brengen van uw beroepsinkomen.

Opleiding en self-care. We leven in een snel evoluerende maatschappij waarbij iedereen up-to-date moet zijn en blijven. Levenslang leren is een must. Ook expertise opbouwen, bijleren en zelfontplooiing zijn redenen om als zelfstandige of werknemer een opleiding te volgen. Investeren is meer dan tellen en rekenen.

Fiscaal aftrekbaar. Indien u een opleiding volgt om uw huidige functie met hogere kwaliteit, bekwaamheid en bredere inzichten te kunnen uitvoeren, is zij fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Direct verband met beroepswerkzaamheid. Een bijkomende opleiding kan slechts fiscaal ingebracht worden als beroepskost indien de opleiding direct verband houdt met het huidige beroep van de persoon in kwestie. De opleiding moet carrière-bevorderend zijn. De bevordering kan hetzij onmiddellijk, hetzij voor de toekomst uitwerking hebben.

Hierbij is de noodzakelijkheidsvoorwaarde een opportuniteitsoordeel. De fiscus aanziet de studiekosten als aftrekbaar indien er zonder die kosten geen supplementaire belastbare inkomsten zouden zijn. Rechtbanken daarentegen oordelen dat het volstaat wanneer een verband bestaat tussen de kost en de inkomsten.

Promotie of carrièreswitch. Een opleiding die een carrièreswitch of een promotie mogelijk moet maken, kan niet worden ingebracht als beroepskost. Kosten die worden gemaakt om een nieuwe activiteit uit te oefenen, worden door het wetboek aanzien als uitgaven van persoonlijke aard.

Voorbeeld 1. Een advocaat mag de kosten voor een bijkomende studie inzake de stand van de wetgeving inbrengen. Deze opleiding verhoogt de kennis van de advocaat en helpt hem in zijn beroepswerkzaamheden.

Voorbeeld 2. De kosten voor een taalcursus zijn in principe niet aftrekbaar. Bij uitzondering is het wel mogelijk de taalcursus als beroepskost te aanzien indien er vaak contact is met buitenlandse klanten.

Tip! Indien de band tussen de huidige beroepswerkzaamheid en de opleiding niet 100 % duidelijk is, is het aangewezen een goed onderbouwd dossier bij te houden. Op die manier kan de link tussen beiden worden bewezen.

Studiereizen, congressen en seminaries. De kosten voor studiereizen, (buitenlandse) congressen en seminaries mogen alleen als beroepskosten worden ingebracht als ze rechtstreeks verband houden met het huidige beroep. De studiereizen hebben als doel “het verder bekwamen of vervolmaken”.

Indien het volgen van een congres slechts een onderdeel vormt van een volledig reisprogramma, wordt het in te brengen gedeelte beperkt tot de congreskosten.

Er zijn drie richtlijnen die de betreffende persoon moet hanteren indien hij de kost van een studiereis, congres of seminarie wil inbrengen:

  • de kosten mogen de beroepsbehoeften niet op een onredelijke wijze overtreffen;
  • de reis- en verblijfskosten van de echtgenoot of reisgezel van de belastingplichtige zijn nooit aftrekbaar;
  • de kosten voor ontspannende toeristische en gastronomische evenementen tijdens de reis zijn niet aftrekbaar. Overdadige hotel- en restaurantkosten evenmin.

Tip! Om problemen met de fiscus te vermijden, is het aangewezen spontaan een deel van de kosten voor studiereizen, congressen en seminaries als privékosten te beschouwen.

Welke kosten? Alle gemaakte kosten in het kader van een studie komen in aanmerking. Zowel het inschrijvings- als het examengeld, de kosten van een MBA-opleiding, de handboeken en de syllabi kunnen worden ingebracht.

Ook het eenvoudig studiemateriaal zoals kantoormateriaal (notaboeken, mappen, schrijfgerief, cartridge, etc.) kan worden ingebracht als onderdeel van de studiekosten.

Let op als werknemer! Eventuele terugbetalingen door de werkgever van een gedeelte van de kosten die verband houden met de opleiding moeten worden vermeld op de aangifte van de personenbelasting als een belastbaar voordeel van alle aard. Wanneer een werkgever beroeps- of privékosten van haar werknemer ten laste neemt, vormt dit in hoofde van de weknemer een belastbare bezoldiging.

REFIBO BVBA. Bent u benieuwd hoe het inbrengen van uw opleiding praktisch in z’n werk gaat? U kan REFIBO te allen tijde telefonisch of per e-mail bereiken.

Link naar documentatie: lijst aftrekbare kosten