Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Bescherm uw idee, het is uw recht!

Bescherm uw idee, het is uw recht!

  • On 12/02/2021

Heeft u een compleet nieuw concept uitgedacht en is uw idee mogelijks goud waard? Hoe kan u een abstract idee beschermen?

Verschillende mogelijkheden

Afhankelijk van uw idee zijn er verschillende beschermingsvormen voorhanden. Zowel een merk, een model, een tekening, een uitvinding, een databank, een computerprogramma als een artistieke of literaire creatie kan gedekt worden door een intellectueel eigendomsrecht. In dit specifieke geval verschilt de bescherming van uw idee in de mate van zijn uitwerking. Is uw idee reeds technisch uitgewerkt of blijft het bij een abstract idee?

Abstract of concreet?

 Een idee dat u enkel ontwikkeld heeft in uw gedachten is moeilijk om te beschermen. Om toch een bewijs van uw idee te verkrijgen is het i-DEPOT-systeem door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom ontwikkeld. Via dit systeem is het mogelijk uw idee, concept, ontwerp, etc. te deponeren en krijgt uw idee een vaste datum. Het i-DEPOT biedt u de nodige tijd om verdere bescherming van uw idee af te wegen en kan een verschil maken indien later een geschil rijst. Let wel, het i-DEPOT is enkel een bewijs, geen autonoom eigendomsrecht. Indien uw idee reeds vorm gekregen heeft, en technisch uitgewerkt is, kan u intellectuele bescherming aanvragen via de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie.

Voorwaarden

Opdat uw uitgewerkt idee als uitvinding kan worden beschouwd en aldus bescherming zou kunnen genieten, moet het voldoen aan twee groepen basisvoorwaarden. Inhoudelijk moet de uitvinding nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en zich lenen voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Als tweede moet elke octrooiaanvraag aan een reeks vormvereisten voldoen.

Geldigheid en territorium

De maximale geldigheidsduur van een Belgisch uitvindersoctrooi bedraagt 20 jaar. Indien u een Belgisch octrooi heeft bekomen, bezit u gedurende 12 maanden een voorrangsrecht om uw uitvinding in andere landen te octrooieren. Indien u een Europees octrooi wil bekomen, dient u zich te wenden tot de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom of rechtstreeks bij het European Patent office. Verkiest u internationale bescherming dan kan u terecht bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom of rechtstreeks bij de World Intellectual Property Organization.

Beleid

U heeft als bestuurder van een onderneming altijd de keuze om een octrooibeleid te voeren. U kan de uitvindingen van uw onderneming octrooieren of geheimhouden. Deze beleidskeuze is afhankelijk van onder andere (1) de kosten (2) het openbaar maken (3) de beperkte duur (4) de problematiek van de namaak en (5) de exploitatieplicht van een octrooi.

Tips: 

  • Kijk op voorhand op de website www.beschermmijnidee.be. Aan de hand van een vragenlijst wordt uw idee gescand en krijgt u aanbevelingen over de bescherming van uw intellectuele eigendom.
  • Er kunnen premies en subsidies worden bekomen voor een octrooiaanvraag.
  • Indien een derde inbreuk pleegt op uw intellectueel eigendomsrecht kan u zich wenden tot de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

Nuttige websites:

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!