Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Heeft een werknemer recht op loon voor doktersbezoeken tijdens de werkuren?

Heeft een werknemer recht op loon voor doktersbezoeken tijdens de werkuren?

  • On 27/01/2021

Bent u als werkgever verplicht om doktersbezoeken tijdens de werkuren toe te staan en voor de afwezige uren te betalen? Wordt uw werknemer plots ziek? Gaat hij naar de tandarts of de huidspecialist? Afhankelijk van de situatie of de reden moet u dit als werkgever al dan niet verplicht inwilligen.

Ziek in de loop van de arbeidsdag. Indien een werknemer ziek wordt in de loop van de arbeidsdag en hij kan zijn werk niet meer verderzetten, heeft hij recht op een gewaarborgd dagloon voor de niet-gepresteerde uren.

Niet-dringende medische onderzoeken. Voor niet-dringende medische onderzoeken of controles moet de werknemer in principe zijn afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren plannen. Indien het niet mogelijk is zich buiten de werkuren te organiseren, moet de werknemer voor zijn onderzoeken of controles wettelijk of extralegaal verlof opnemen. Bovendien heeft de werknemer in dit geval geen recht op loon voor de niet-gewerkte uren.

Het is belangrijk voor de onderneming dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt door dergelijke afwezigheid. Indien de werknemer veel doktersbezoeken plant tijdens de werkuren, kan u als werkgever een vraagteken plaatsen bij zijn engagement. De werkgever kan een doktersattest aan de werknemer vragen als bewijs van zijn afwezigheid. Dit bevestigt echter enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar het geeft hem geen recht op loon.

Enkel indien blijkt dat de controle of het onderzoek arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot gevolg heeft, kan de werknemer aanspraak maken op gewaarborgd loon. Algemeen heeft een werknemer slechts recht op gewaarborgd loon indien hij enkele verplichtingen, vervat in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, naleeft. Ten eerste moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen dat hij arbeidsongeschikt is. Ten tweede moet hij automatisch een geneeskundig getuigschrift voorleggen indien dit vastgelegd werd in een collectieve overeenkomst of in een clausule van het arbeidsreglement. In overige situaties moet de werkgever de overhandiging van het geneeskundig getuigschrift uitdrukkelijk vragen.

Onderzoek door de arbeidsgeneesheer. Een andere mogelijke situatie is een onderzoek door een arbeidsgeneesheer. Deze afspraken moeten plaatsvinden tijdens de gewone arbeidsuren. De werknemer ontvangt zijn normaal loon voor deze verloren uren. De eventuele verplaatsingskosten en de kosten voor het onderzoek zijn steeds ten laste van de werkgever.

Op aanvraag van de werknemer kunnen onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting en onderzoeken in het kader van een re-integratieprocedure van een definitief arbeidsongeschikte werknemer bij uitzondering toch plaatsvinden buiten de arbeidstijd.

Zwangerschapsonderzoeken. Indien de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap, heeft de werkneemster het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van haar normaal loon. In de regel licht de werkneemster de werkgever zo snel mogelijk in van haar zwangerschap via een doktersattest. De werkgever moet uiteraard vooraf verwittigd worden over de afwezigheid.


Documentatie:

http://refibo.be/documentatie/videos/zomerse-cocktail-van-cijfers-en-letters

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET BELANGRIJKSTE NIEUWS VOOR ONDERNEMERS, ONTVANG ONZE MAANDELIJKSE REFIBO NIEUWSBRIEF NU IN UW MAILBOX!