Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wat als uw klant failliet gaat?

Wat als uw klant failliet gaat?

Wat als uw klant failliet gaat?

  • On 12/02/2021

Slecht nieuws, een klant gaat failliet. Kan u uw openstaande facturen nog innen? Hoe registreert u dit verlies in de boekhouding? Wat met de reeds doorgestorte btw?

Betalingstermijn. In de regel staat u uw klanten een redelijke termijn toe om hun ontvangen facturen te betalen. Maar wat gebeurt er indien uw klant failliet gaat en u wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen?

Bericht van de curator. De aangestelde curator bij het faillissement zal u normaliter op de hoogte brengen van het faillissement van uw klant en u uitnodigen om uw schuldvordering in te dienen. Echter dient u niet te wachten op initiatief van de curator u kan immers zelf een schuldvordering indienen.

Vordering elektronisch ingeven. U heeft als schuldeiser[1] 30 dagen na het faillissement de tijd om uw vordering elektronisch in te geven op de website: www.regsol.be. Opgelet deze dienst is niet gratis dus hou u betaalkaart bij de hand.

Ondanks de termijn van 30 dagen is de uiterste aangiftedatum één jaar na de datum van het faillissement. Opgelet sommige faillissementen worden wegens ontoereikend actief binnen het jaar reeds afgesloten.

Vordering ingediend, geld terug? De curator verkoopt de goederen van de gefailleerde om de openstaande vorderingen van de schuldeisers zoveel mogelijk te kunnen voldoen. Echter, doorgaans zijn er onvoldoende opbrengsten om de gehele vraag van de schuldeisers te kunnen beantwoorden. De opbrengst gaat eerst naar de bevoorrechte schuldeisers zoals bijvoorbeeld de bank, de werknemers, de RSZ en de fiscus. De gewone schuldeisers vangen met andere woorden vaak bot.

Preventieve tip. Wanneer u goederen verkoopt dan kan u zich indekken tegen een faillissement van een klant via een clausule van eigendomsvoorbehoud. Het voorbehoud zorgt ervoor dat u eigenaar blijft van de geleverde goederen tot wanneer uw factuur volledig is betaald. Met andere woorden, indien uw klant failliet gaat en hij de factuur nog niet heeft betaald, dan heeft u het recht om uw geleverde goederen terug op te halen.

Het eigendomsvoorbehoud moet uiterlijk bij de levering van de goederen ingeschreven zijn in uw factuurvoorwaarden en/of in de betreffende leveringsbron. Enkel dan is deze tegenstelbaar voor de curator in het faillissement. De curator mag dit eigendomsrecht niet naast zich neerleggen. De goederen die u toebehoren mag de curator niet verkopen. Verkoopt de curator deze goederen toch, dan kan u uw rechten voor de bevoegde rechtbank van koophandel claimen.

Indien uw beroepsactiviteit bestaat uit het leveren van diensten, kan u helaas geen beroep doen op een clausule van eigendomsvoorbehoud. Dit is immers materieel onmogelijk.

Fiscaal attest. Ondanks dat de kans groot is dat u het bedrag van de openstaande factu(u)r(en) nooit zal ontvangen, is het toch van belang om uw schuldvordering in te dienen.

U wenst uiteraard zo snel mogelijk een fiscaal attest te ontvangen om het onbetaalde factuurbedrag terug af te kunnen boeken in uw boekhouding. Indien niet, wordt het factuurbedrag opgenomen in uw omzetbedrag en worden er belastingen op gerekend hoewel u dit bedrag zelf niet heeft ontvangen.

Om dit scenario te vermijden, kan u tijdens de faillissementsprocedure een fiscaal attest vragen aan de curator, een geldig bewijs voor de fiscus dat u het factuurbedrag niet zal kunnen innen.  

Btw recupereren? Voor de btw-administratie is het feit dat uw klant failliet is verklaard voldoende om de reeds doorgestorte btw te mogen recupereren. Een kopie van het vonnis tot faillietverklaring, de aangifte van uw schuldvordering, etc. kunnen gelden als bewijs. Uiteraard kan u het fiscaal attest, indien voorhanden, ook aanreiken bij eventuele belastingcontrole.

REFIBO bvba. Tips of hulp nodig bij het invorderen van uw schuldvorderingen? REFIBO helpt u graag. U kan met ons contact opnemen op het nummer 09/223.31.54 of via info@refibo.be.


[1] Met uitzondering van natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven.