Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Starters opgelet: optimalisatie van sociale bijdragen deels teruggeschroefd

Starters opgelet: optimalisatie van sociale bijdragen deels teruggeschroefd

  • On 14/02/2011

Wanneer u start als zelfstandige zal u, de eerste drie jaar, voorlopige sociale bijdragen moeten betalen. De hoogte van deze bijdragen zijn, door de ondernemer, vrij te bepalen in functie van de verwachte inkomsten van het desbetreffende jaar.

De betaalde sociale bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. Teveel betaalde sociale bijdragen worden afgetrokken van de sociale bijdragen die betaald moeten worden in het jaar van teruggave. Wanneer, in een bepaald jaar, de teruggaven groter zijn dan de betaalde sociale bijdragen is het saldo niet belastbaar voor bedrijfsleiders en vrije beroepers. Deze regeling leidde ertoe dat nieuwe zelfstandigen in het eerste jaar zeer veel sociale bijdragen betaalden om deze in de volgende jaren grotendeels onbelast terug te eisen. Vanaf het tweede jaar betaalde men immers zo weinig mogelijk sociale bijdragen waardoor er meer bijdragen teruggekregen werden dan er betaald werden.

De fiscus heeft zijn standpunt hieromtrent echter gewijzigd en verklaart nu dat alle betaalde sociale bijdragen, sinds januari 2010, integraal belastbaar zijn als beroepsinkomen voor vrije beroepers. Voor bedrijfsleiders blijft de voorgaande regeling van toepassing. voor hen wordt het eventuele saldo niet belast, zij mogen bij een overschrijding geen bijdragen als beroepskost aftrekken maar moeten evenmin terugbetaalde bijdragen als inkomsten aangeven. De fiscus waarschuwt hierbij wel dat de sociale bijdragen steeds gebaseerd moeten zijn op een ernstige raming van de toekomstige nettoberoepsinkomsten. De rechtbank van Gent sprak reeds een vonnis uit waarbij beslist werd dat sociale bijdragen van starters die niet in verhouding staan tot hun verwachte inkomsten niet meer aftrekbaar zijn[1].

 

 


[1] Gent, 28 september 2010