Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Tijdelijke handelsvennootschap – boekhoudkundige verwerking

Tijdelijke handelsvennootschap – boekhoudkundige verwerking

  • On 29/06/2007

De tijdelijke handelsvennootschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en zonder firmanaam die één of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft. Een dergelijke vennootschap komt vooral in de bouwsector veel voor, maar ook in andere sectoren wordt deze techniek toegepast.

Probleem is dat de boekhoudkundige verwerking voor tijdelijke handelsvennootschappen erg gebrekkig is gereglementeerd. In de boekhoudwet van 17 juli 1975 verwijst enkel art. 3 naar deze vorm van vennootschap.

Ook al is de doctrine de laatste 30 jaar permanent geëvolueerd, er bestaat nog steeds geen duidelijke richtlijn die zorgt voor een enigszins gestandaardiseerde boekhoudkundige verwerking van werkzaamheden verricht als zaakvoerder en/of deelgenoot in een tijdelijke handelsvennootschap, noch voor voldoende vergelijkbaarheid op het vlak van de financiële rapportering door vennootschappen die deelgenoot zijn in een project uitgevoerd via een tijdelijke handelsvennootschap. Een onderzoek van de rekeningen van ondernemingen die geregeld met een tijdelijke handelsvennootschap werken, bevestigt hoezeer de praktijken terzake uiteenlopen, een toestand die vaak nog verergert als gevolg van de inhoudelijke lacunes van de toelichting.

Vandaar dat de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een uitgebreid advies heeft opgesteld. De Commissie is voorstander van de proportionele integratie, zowel op het niveau van de balans als van de resultatenrekening, waarmee de realiteit van de tijdelijke geïntegreerde handelsvennootschap het best kan worden weergegeven.

Het volledige advies kan u hier lezen.

Bron: www.cnc-cbn.be