Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Tips voor bedrijfsleiders van KMO’s om meer uit uw zaak te halen

Tips voor bedrijfsleiders van KMO’s om meer uit uw zaak te halen

  • On 01/03/2024

In de dynamische wereld van zelfstandig ondernemen is het essentieel om uw financiële strategie voortdurend te optimaliseren. Daarom delen we graag tien waardevolle tips om fiscaalvriendelijk geld uit uw zaak te halen. Of u nu een zelfstandige bent of een bedrijfsleider, deze inzichten kunnen uw financiële positie aanzienlijk verbeteren.

Misschien viel het u ook al op? Management vennootschappen schieten als paddenstoelen uit de grond. De verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Waar men tot enkele jaren geleden 33,99% belastingen betaalde op de winsten van de vennootschap, is dit nu gedaald tot 25% Beter nog, in sommige gevallen bedraagt deze belasting slechts 20%. Ook de komst van het nieuwe vennootschapsrecht gaf heel wat ondernemers een duwtje in de rug om een management vennootschap op te richt. Voorheen vormde het verplichte minimumkapitaal van 18.600,00 euro een struikelblok voor het oprichtingen van een Besloten vennootschap als management vennootschap. Nu deze verplicht is weggevallen, ligt voor veel ondernemers de weg open. Eens u vennootschap is op gericht kunt u fiscaal vriendelijk heel wat uit uw vennootschap halen.

Dividend

De meest bekende en gemakkelijkste manier om geld uit uw vennootschap naar uw privévermogen te laten stromen is ongetwijfeld via de uitkering van een dividend. In principe betaalt u op deze uitkering 30% belastingen, maar via de VVPR-bis regeling is dit vaak slechts 15%. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van roerende voorheffing dient wel enig geduld aan de dag gelegd te worden. Er geldt namelijk een wachttermijn van drie jaar.

Liquidatiereserves

De liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen toestaat (een deel van) de belaste winst op een afzonderlijke passief rekening te plaatsen. Volgens de vastgestelde criteria van een ‘kleine’ vennootschap in de vennootschapswetgeving, vallen bijna alle KMO’s hieronder. U betaalt 10% roerende voorheffing op de aangelegde reserve. De aanrekening van deze 10% RV gebeurt via de aangifte vennootschapsbelasting. Na een termijn van minimaal 5 jaar na het parkeren van de liquidatiereserve kan de reserve uitgekeerd worden aan 5% roerende voorheffing. Dit is fiscaal interest als u dit vergelijkt met een normale uitkering van dividenden die wordt belast aan standaard 30% roerende voorheffing. Wanneer u uw vennootschap zou vereffenen betaalt u zelfs geen roerende voorheffing op de aangelegde liquidatiereserve.

Kapitaalvermindering

Een alternatieve methode om middelen aan uw vennootschap te onttrekken, is door middel van een kapitaalvermindering, waarbij een deel van uw opgebouwde reserves wordt uitgekeerd. Het voordeel hiervan is dat een deel van deze uitkering vrijgesteld is van roerende voorheffing, in tegenstelling tot een dividenduitkering waarop roerende voorheffing wordt toegepast op het gehele bedrag. Voor 2018 was het mogelijk om een kapitaalvermindering belastingvrij uit te keren, maar tegenwoordig wordt roerende voorheffing toegepast in verhouding tot de belaste reserves ten opzichte van het kapitaal. De fiscus beschouwt deze kapitaalvermindering deels als een fiscaal dividend.

Vastgoed kopen via uw aanvullend pensioen

Wie als zelfstandige via een IPT of VAPZ spaart, kan de opgebouwde reserves aanwenden om de aankoop van een privé onroerend goed te financieren. Het is mogelijk dat uw polis het toelaat om een voorschot op te nemen van uw opgebouwde reserves. Op deze manier komt er snel een bedrag vrij die u als vastgoedfinanciering kunt gebruiken. Uw VAPZ of IPT blijft intussen gewoon doorlopen zodat u uw aanvullend pensioen ver opbouwt. Het opgenomen voorschot kunt u achteraf op elk moment terugbetalen, zodat u op het einde van de looptijd van uw contract op uw volledig pensioenkapitaal kunt rekenen.

Deze methode is voordelig aangezien u op een fiscale interessante manier geld uit de onderneming kunt halen om privé een onroerend goed aan te kopen aangezien de premies voor de VAPZ aftrekbaar zijn als beroepskost in de uw personenbelasting en de premies voor de IPT fiscaal aftrekbaar zijn in de vennootschap. 

Let wel, op het opnemen van een voorschot van de opgebouwde reserves betaalt u een interest, maar deze kunnen in de praktijk een pak lager liggen dan de interesten die de bank aanrekent voor een hypothecair krediet.

               TIP! Niet alle IPT’s staan dit toe, controleer dus vooraf zeker uw polisvoorwaarden!

Lening aan uw vennootschap via rekening-courant

Als bedrijfsleider heeft u de mogelijkheid om uw vennootschap een lening te verstrekken via uw rekening-courant, een balansrekening waarop zowel uw vorderingen als schulden worden geregistreerd. Ook kunt u ervoor kiezen om geen bezoldiging of dividend op te nemen, waardoor er een vordering ontstaat.

Voor de lening aan de vennootschap of de vordering ontvangt u intresten. Op die intresten betaalt u 30 procent roerende voorheffing. Dit blijkt vaak voordeliger dan uzelf loon uitbetalen, gezien de hogere tarieven van de personenbelasting en het feit dat er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn over de intresten.

Voor de vennootschap biedt deze constructie het voordeel dat de betaalde intresten kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst, in tegenstelling tot dividenden die niet aftrekbaar zijn als kosten. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat het geleende bedrag en de daaruit voortvloeiende intresten in verhouding blijven. Indien dit niet het geval is, kan de fiscus de intresten alsnog beschouwen als dividend, waarop eveneens een roerende voorheffing van 30 procent van toepassing is.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Zelfstandigen die regelmatig op pad zijn, kunnen gebruik maken van een onkostenvergoeding voor binnenlandse dienstreizen. Deze vergoeding kan worden gebaseerd op werkelijke kosten of vaste forfaits. Het goede nieuws is dat deze vergoedingen belastingvrij zijn voor de ontvanger. U kunt kiezen voor een maandelijkse forfaitaire vergoeding (€326,24) of een dagelijkse forfaitaire vergoeding (€20,39).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een forfaitaire vergoeding te geven voor specifieke kosten, zoals thuiswerk (€151,70 per maand) of autokosten (bijvoorbeeld €15 per maand voor de carwash).

Let op! Alle kosten moeten worden vermeld op de fiche 281.20 van uw vennootschap.

Opties of warranten

Met uw vennootschap heeft u de mogelijkheid om uzelf aandelenopties of warranten toe te kennen. Dit zijn financiële instrumenten die u het recht geven om aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. De vennootschap kan deze via de bank aanschaffen en kosteloos aan u toekennen. Dit wordt gezien als een voordeel alle aard in de personenbelasting en wordt forfaitair belastbaar tegen een tarief van minimaal 18 procent tot maximaal 23 procent van de waarde van de onderliggende aandelen op het moment van toekenning.

Na een jaar kunt u ervoor kiezen om de opties of warranten uit te oefenen. De vennootschap koopt dan de opties of warranten aan, wat als aftrekbare kosten geldt. Als u ervoor kiest om de opties uit te oefenen en de aandelen vervolgens te verkopen, is de meerwaarde die u op die aandelen realiseert onbelast.

Maaltijd- en/of ecocheques

Vanuit uw vennootschap is het mogelijk om uzelf als bedrijfsleider maaltijd -en/of ecocheques toe te kennen als deel van uw loon. Deze vergoedingen zijn niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, maar zijn iet onderworpen aan belastingen of sociale bijdragen.

Verhuren aan uw vennootschap

Indien u een privéwoning hebt waar u tevens een werkplek inricht, kunt u deze ook verhuren aan uw vennootschap. (praktijkruimte, opslagruimte, bureau ruimte) Op deze manier betaalt te vennootschap huurgelden aan uw privévermogen. Op deze huurgelden betaalt u dan wel personenbelastingen, door toepassing te maken van het kostenforfait die u in mindering mag brengen (40%) worden slechts 60% van deze huurgelden effectief belast. De wetgever stelt een maximum aan de huurprijs die u aan de vennootschap mag aanrekenen. Indien u geen rekening houdt met de maximale huur, kan de fiscus de huur herkwalificeren als loon dat belastbaar is in de personenbelastingen en waarop u sociale bijdragen verschuldigd bent. 

Vergoeding bestuurder

U kunt u zelf eveneens belonen door uzelf een tantième uit te keren. Dit is een variabele verloning die kan uitgekeerd worden aan werknemers of bestuurders als beloning voor geleverde prestaties. Een belangrijk voordeel voor de vennootschap is dat deze uitbetalingen als aftrekbare kosten worden beschouwd. Voor de ontvanger biedt een tantième vaak het voordeel dat de belasting daarop pas het volgende jaar verschuldigd is in de personenbelasting, waardoor feitelijk belastinguitstel wordt verkregen.

Een tantième is een mogelijkheid om op individuele basis een vergoeding toe te kennen, in tegenstelling tot een dividend die wordt toegekend aan alle aandeelhouders. Doordat de uitkering een aftrekbare kost is in de vennootschap, kan het belastbaar resultaat worden gedrukt. Het is eveneens een redmiddel om te kunnen genieten van het verlaagd tarief wanneer niet aan iedere aandeelhouder een bezoldiging van 45.000 euro kan worden betaald. Het volstaat dat één bestuurder een bezoldiging krijgt van minimum 45.000 euro. De tantième is enkel in specifieke situaties geschikt, deze wordt namelijk belast in de personenbelastingen en onderhevig aan sociale bijdragen. De uitkering van een dividend is aldus fiscaal gunstiger.

Het optimaliseren van uw verloning als bedrijfsleider vereist een doordachte aanpak. Ons team staat klaar om u te begeleiden bij het implementeren van deze strategieën. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.

 Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!