Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uw factuur in een andere taal?

Uw factuur in een andere taal?

  • On 25/04/2018

Verkoopt u regelmatig aan buitenlandse ondernemingen? Het is weinig waarschijnlijk dat buitenlandse ondernemers de Nederlandse taal steeds begrijpen. In welke taal moet u dan uw facturen opstellen?

Factuur in het Nederlands verplicht. Het taaldecreet verplicht het gebruik van het Nederlands voor de “wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen” die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben.

Bijgevolg dienen de facturen van ondernemingen in Vlaanderen in het Nederlands te worden opgemaakt. Wanneer u dit niet doet, is de factuur nietig en wordt ze geacht nooit te hebben bestaan.

Belemmering vrij verkeer van goederen. Deze strenge taalregel kan grensoverschrijdende handel belemmeren. Buitenlandse afnemers zullen de Nederlandse opschriften niet verstaan en bij voorkeur een factuur in de eigen taal ontvangen.

Aanpassing taalregel. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de rechtbank van koophandel te Gent en het daaropvolgende arrest van het Hof Van Justitie[1], is het Nederlandse taaldecreet aangepast.  

Bijkomend exemplaar in een andere taal[2]. De aanpassing zorgt ervoor dat een extra rechtsgeldige versie van de factuur kan worden opgemaakt in een andere officiële taal van de Europese Economische Ruimte dan de Nederlandse. Deze andere officiële taal moet door alle betrokken partijen worden begrepen.

De factuur opgesteld in de andere taal is “bijkomstig”. Bijgevolg dient te allen tijde in de eerste plaats een Nederlandstalige versie te worden opgemaakt. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige en de anderstalige versie van de factuur, primeert de Nederlandstalige versie.

Voor wie? De nieuwe regel geldt enkel in de Europeesrechtelijke context. Enkel de factuur gericht aan een natuurlijke persoon of een onderneming gevestigd in een van de EER-lidstaten (België uitgezonderd) geniet deze extra mogelijkheid.

Voor wie niet? Partijen buiten de EER of partijen binnen België (bv. gevestigd in Wallonië of Brussel) kunnen wel een vertaling wensen van de Nederlandse factuur. Evenwel is deze vertaling geen “rechtsgeldige versie”.

REFIBO. Wenst u hulp bij het opmaken van uw facturen? U kan vrijblijvend contact opnemen met REFIBO op het nummer +32 9/233.31.54 of via het e-mailadres info@refibo.be.

Bronnen:

Decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.


[1] HvJ 21 juni 2016, C-15/15 (New Valmar).

[2] Art. 2 Decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.