Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Uw personenwagen, niet volledig aftrekbaar!

Uw personenwagen, niet volledig aftrekbaar!

  • On 08/07/2015

U wilt graag een nieuwe (multifunctionele) personenwagen om zowel met uw gezin naar zee te gaan als te gebruiken voor uw bedrijf. Zowel op fiscaal vlak als op vlak van btw is er een aftrekbeperking. Met welke ‘spelregels’ houdt u rekening?

Fiscale aftrekbaarheid. Als eerste fiscaal aspect kan u, als ondernemer van een eenmanszaak, 75 % van uw beroepsmatige uitgaven aftrekken. Indien u lid bent van een vennootschap, is de aftrekbaarheid van diezelfde uitgaven in functie van de CO2-uitstoot van uw personenwagen (voor betreffende percentages zie onderstaande tabel ingaande vanaf 1 januari 2010).

Diesel

Benzine

Elektrisch

Aftrek

0 g

0 g

0 g

120 %

< 60 g

< 60 g

 

100 %

61 – 105 g

61 – 105 g

 

90 %

106 – 115 g

106 – 125 g

 

80 %

116 – 145 g

126 – 155 g

 

75 %

146 – 170 g

156 – 180 g

 

70 %

171 – 195 g

181 – 205 g

 

60 %

>195 g/niet gekend

>205 g/niet gekend

 

50 %

Btw aftrekbaarheid. Als tweede aspect dient u rekening te houden met het aftrekpercentage van de btw. De btw is namelijk aftrekbaar ten belope van het beroepsmatig gebruik met, opgelet, een maximum van 50 %. Dit wil zeggen, indien uw bedrijfsgebruik zeer intensief is (lees: hoger dan uw privégebruik), er toch niet meer dan 50 % btw-aftrek kan worden genoten.

Hoe berekent u het beroepsgebruik voor de btw-aftrek? Sinds de Beslissing van de Btw nr. E.T.119.650/4 is het volgende van kracht. Elke belastingplichtige heeft voor zijn personenwagen de keuze tussen 3 methodes:

De eenvoudigste en gebruiksvriendelijkste methode voor btw-aftrek is het gebruik van een algemeen forfait vastgesteld op 35 %. Deze methode mag niet worden gecombineerd met onderstaande andere methodes en moet minstens gedurende 4 jaar worden toegepast. Evenwel is het sinds 1 januari 2012 niet meer verplicht deze formule op minimum 4 voertuigen toe te passen.

Een berekening op basis van uw werkelijk gereden beroepskilometers is een omslachtigere en meer tijdrovende methode. De datum van de rit, het beginadres, het eindadres, de afgelegde kilometers per rit en de totaal afgelegde kilometers per dag moeten worden vastgesteld. Daarnaast dient de kilometerstand bij het begin en het einde van de periode (in principe per kalenderjaar) te worden geregistreerd. 

Als tussenoplossing bij voorgaande methodes, kan u opteren voor een semi-forfaitaire formule.

Met name:                     % privégebruik =            (afstand woon-werk x 2 x 200 + 6 000 km) x 100
                                                                                        totaal aantal km afgelegd op jaarbasis

% beroepspercentage = 100 % – % privégebruik

* De “afstand woon-werk” is de reële afstand van de woonplaats tot de werkplaats in kilometer.
* Het “totaal aantal kilometer afgelegd op jaarbasis” wordt vastgesteld via de stand van de kilometerteller.
* Het getal “200” betreft een forfaitair bepaald aantal effectief gepresteerde werkdagen per kalenderjaar waarbij het voertuig werd gebruikt voor het woon-werkverkeer. Het forfait houdt rekening met (onbetaalde) vakantiedagen, (langdurige) ziekte, thuiswerk, ouderschapsverlof …
* De “6 000 km” betreft een forfaitair bepaald aantal kilometer voor overig privégebruik per kalenderjaar.

Uw keuze voor de rittenadministratie of de semi-forfait geldt, in tegenstelling tot het algemeen forfait, per kalenderjaar per voertuig. Het beroepsmatig gebruik vastgesteld overeenkomstig deze methoden met betrekking tot jaar X geldt in de regel als raming voor het beroepsmatig gebruik in jaar X + 1.

Ondanks dat het algemeen forfait de gebruiksvriendelijkste methode is, is het aan de belastingplichtige om de keuze te maken welke methode hem het meest geschikt lijkt. Indien uit de rittenadministratie blijkt dat het privégebruik slechts 50 % bedraagt, dan zal logischerwijze 50 % worden toegepast en geen alternatief percentage van 35 %.

Opgelet! Uw dagelijkse route van en naar het werk behoort (zoals hierboven reeds duidelijk) niet tot het beroepsmatig gebruiken van uw wagen. 

 


Documentatie:

Bekijk de volledige lijst van aftrekbare kosten op: http://refibo.be/documentatie/aftrekbaarheid/aftrekbaarheid-van-kosten/refibo-lijst-van-aftrekbare-kosten-inkomstenbelasting-en-btw