Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verbreking van een arbeidsovereenkomst voor bedienden tijdens de proefperiode in geval van arbeidsongeschiktheid

Verbreking van een arbeidsovereenkomst voor bedienden tijdens de proefperiode in geval van arbeidsongeschiktheid

  • On 01/04/2009

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een bediende tijdens de proefperiode op ieder ogenblik verbreken als de betrokken bediende meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen arbeidsongeschikt is geweest, en dit zonder enige opzeg of vergoeding.

Hierbij moet u echter wel opletten. Er moeten effectief 7 opeenvolgende kalenderdagen van arbeidsongeschiktheid verstreken zijn vooraleer de werkgever de arbeidsovereenkomst kan verbreken. Een attest van meer dan 7 dagen arbeidsongeschiktheid volstaat dus niet. Dit betekent dus dat de werkgever pas op de 8ste opeenvolgende dag arbeidsovereenkomst over kan gaan tot de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

 

Bron: Artikel 79 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsongevallen