Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verlenging superwaarborg

Verlenging superwaarborg

  • On 15/03/2011

Aan het begin van 2009 werd de ‘Gigarant’-waarborgregeling ingevoerd in Vlaanderen om tegemoet te komen aan de noodzaak van bedrijven om grote investeringen door te voeren terwijl zij hier geen krediet voor konden krijgen van de banken. De ‘gigarant’-waarborgregeling zou aflopen op 31 december 2010, maar werd nu verlengd.

Algemeen waarborgt de ‘Gigarant’ een traditionele investeringslening en/of werkkapitaallening met een waarborgbehoefte van meer dan 1,5 miljoen euro en met een maximale looptijd van vijf jaar.

Tot en met 31 december 2010 konden zowel kleine, middelgrote en grote ondernemingen genieten van de waarborgregeling, indien ze voldeden aan volgende voorwaarden:

  • Op 1 juli 2008 mocht de onderneming niet in moeilijkheden zitten
  • Het mocht niet gaan om een onderneming die actief is in de sectoren: visserij, landbouw en vervoer

Deze voorwaarden werden nu lichtjes aangepast. De eerste voorwaarde werd verruimd: de ondernemingen mag niet in moeilijkheden zijn, zonder meer. De controle hiervan wordt nu dus niet meer zuiver gebaseerd op de situatie op 1 juli 2008. De tweede voorwaarde werd aangepast in die zin dat de sector ‘vervoer’ niet langer uitgesloten wordt. Aan andere kenmerken van de Gigarant werd niets veranderd.