Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Voordelige fiscale behandeling van de vergoeding overdracht auteursrechten: wanneer heeft u er recht op?

Voordelige fiscale behandeling van de vergoeding overdracht auteursrechten: wanneer heeft u er recht op?

  • On 24/04/2010

 

Als u de auteursrechten die u heeft op een bepaald werk overdraagt aan iemand naders, dan wordt u op een heel voordelige wijze belast op de vergoeding die u voor deze overdracht ontvangt. Op die vergoeding moet u enkel een roerende voorheffing van 15 % betalen. Een groot verschil met de tarieven van de personenbelasting die anders van toepassing zouden zijn. Zoals u wel weet lopen die tarieven al snel op tot 50 %!

Deze fiscale regeling is enorm voordelig, dus het is geen verrassing dat er strikte voorwaarden aan verbonden zijn. En zoals u wel kan verwachten, zal de fiscus daar streng op toezien.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft een drie stappen-test ontwikkeld. Is het antwoord op elk van de vragen positief, dan zal de voordelige fiscale regeling van toepassing zijn.

De drie stappen zijn de volgende:

  1. Het werk moet beschermd zijn door het auteursrecht.
  2. De (auteursrechtelijke) vermogensrechten op dat werk moeten zijn overgedragen.
  3. De inkomsten moeten voortvloeien uit de overdracht van de vermogensrechten.

Beschermd werk:

Het werk moet onder het auteursrecht vallen. Volgens de auteurswet gaat het om geschriften van welke aard ook, alsmede lessen, voordrachten, redevoeringen, preken of andere mondelinge uitingen van de gedachte.

Overdracht van vermogensrechten:

Het gaat om ofwel het vervreemden van de vermogensrechten, ofwel het in licentie geven van deze vermogensrechten. Worden ze in licentie gegeven, dan kan de auteur ze in principe daarnaast ook nog in licentie geven aan iemand anders (afhangende van de modaliteiten van de licentie).

Inkomsten voortvloeiend uit de overdracht:

De verworven inkomsten moeten zijn toegekend ter vergoeding van het overdragen van de vermogensrechten, en niet ter vergoeding van het schrijven of opstellen van het werk.

 

Bron: Beslissingen nrs. 900.052 en 900.053 van 10 november 2009 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen