Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verbeterde jaarrekening neerleggen kan enkel wegens materiële vergissing

Verbeterde jaarrekening neerleggen kan enkel wegens materiële vergissing

  • On 23/04/2010

De rechtbank van Gent heeft nogmaals bevestigd dat u niet zo maar een verbeterde jaarrekening kan neerleggen. Dit kan enkel wegens een “materiële vergissing”, zoals een reken- of schrijffout.

De feiten waren de volgende: De algemene vergadering van een verjaardag keurde een jaarrekening goed en deze werd tijdig neergelegd. Na enkele maanden kwamen de bestuurders echter tot de vaststelling dat er geen voorziening was aangelegd voor de mogelijke verliezen op handelsvorderingen. Daarom leggen ze een gecorrigeerde jaarrekening neer. De fiscus negeert echter die tweede jaarrekening en baseert haar aanslag enkel op de eerst neergelegde jaarrekening. De rechtbank van Gent geeft de fiscus volledig gelijk.

Wat leren we hier uit? Leg uw jaarrekening niet te vroeg neer. Eens u deze neergelegd heeft, en u merkt achteraf dat u nog iets wil wijzigen, dan is het te laat. Vandaar dat het aangewezen is om uw jaarrekening niet te vroeg neer te leggen. Maar let op! U mag deze ook niet te laat neerleggen! De jaarrekening moet ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar door de algemene vergadering worden goedgekeurd en ten laatste één maand na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd. Legt u te laat neer, dan zijn er verschillende sancties voorzien, waaronder boetes. Zorg er dus zeker voor dat u op tijd bent, zonder evenwel overhaast te werk te gaan!

Bij een wat recenter geval, werd een gelijkaardige beslissing door het Hof van Beroep te Gent genomen.

 

Bron: Rechtbank Gent, 28 oktober 2009 & Arrest van het Hof van Beroep te Gent, 10 januari 2012