Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Voortaan hebben bedienden recht op een jaarlijkse premie van € 250!

Voortaan hebben bedienden recht op een jaarlijkse premie van € 250!

  • On 06/01/2016

In het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) is vanaf dit jaar een koopkrachtverhoging voorzien. Alle vaste medewerkers en uitzendkrachten hebben recht op een jaarlijkse premie van € 250.

Koopkrachtverhoging. Alle vaste werknemers en uitzendkrachten binnen het paritair comité 200 krijgen vanaf 1 januari 2016 een premie van € 250 bruto toegekend [1]. De premie moet verplicht worden uitgereikt door iedere werkgever en wordt ingevoerd voor onbepaalde duur. Het bedrag van de jaarpremie volgt de indexatie van de lonen in de sector.

PC 200. PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het is een grote heterogene sector van ongeveer 50 000 bedrijven en 350 000 bedienden.

De referteperiode. De referteperiode duurt 12 maanden. Ze loopt telkens van juni van het vorige kalenderjaar tot en met mei van het kalenderjaar waarin de premie wordt betaald. Voor de eerste premie, in juni 2016, loopt de referteperiode vanaf juni 2015 tot en met mei 2016.

Arbeidsregime. Het concrete bedrag dat de bediende ontvangt, wordt berekend in verhouding tot de effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen van de werknemer in de referteperiode. Deeltijds tewerkgestelde bedienden ontvangen de jaarlijkse premie in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsregeling.

Wanneer er onbetaalde en niet-gelijkgestelde afwezigheden zijn, zal het bedrag van de jaarpremie hierdoor verminderen.

Alternatief. De jaarpremie is het principe. Echter, werkgevers hoeven de jaarlijkse premie niet in juni te betalen als zij hun bedienden andere loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toekennen die gelijkwaardig zijn. Dit kan onder meer een verhoging van het bruto maandloon zijn, de verhoging van de werkgeversbijdrage in maaltijdcheques, een bijdrage in het aanvullend pensioen, een bijdrage in de hospitalisatieverzekering, etc.

Ecocheques. Opgelet voor verwarring! De jaarlijkse ecocheques ten bedrage van € 250 worden ook in juni toegekend bij het PC 200. Deze vervangen de jaarpremie echter niet. De jaarpremie komt dus bovenop het bedrag aan ecocheques.

Loonnegotiatie. Het sectorakkoord van 2015-2016 respecteert de federale loonnorm [2]. 0 % voor 2015, maximum 0,5 % van de bruto loonmassa en maximum 0,3 % van de netto loonmassa voor 2016.

De jaarlijkse premie van € 250 bruto omvat zowel de enveloppe van 0,5 % als die van 0,3 %. Dit betekent dat er voor 2015-2016, bovenop de jaarlijkse premie, geen ruimte meer is voor onderhandelingen over loon.

Vakantiegeld. Er wordt geen vakantiegeld berekend op de vaste jaarpremie.

Werkgeversbijdrage. De loonkost van de jaarlijkse premie wordt geraamd op € 332. Er wordt uitgegaan van een werkgeversbijdrage van 33 % (€ 250 x 1,33).


 

Bronnen:
[1]
Cao van 9 juli 2015 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht – jaarlijkse premie.
[2] Wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016.