Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Vrijgestelde inkomsten uit Nederland? Waarom België deze in de toekomst alsnog zal kunnen belasten

Vrijgestelde inkomsten uit Nederland? Waarom België deze in de toekomst alsnog zal kunnen belasten

  • On 30/10/2023

Tijdens het staatsbezoek van Nederland aan België werd op 21 juni 2023 een nieuw dubbelbelastingverdrag afgesloten tussen België en Nederland. Beide landen zijn historisch en economisch sterk  verweven. Er zijn veel Belgen die in Nederland werken en omgekeerd. Ontdek wat de gevolgen zullen zijn van het dubbelbelastingverdrag wanneer u vrijgestelde inkomsten uit Nederland hebt en hoe deze in de toekomst alsnog belast kunnen worden in België.

1. Wat is het dubbel belastingverdrag? 

Bij een dubbel belastingverdrag sluiten twee landen een verdrag met elkaar. Hierin maakt men de afspraken omtrent welk land de inkomsten met een grensoverschrijdend element mag belasten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een inwoner uit België inkomsten ontvangt door de verhuur van een onroerend goed op Nederlands grondgebied. Het doel van dit verdrag voorkomt dat u dubbel belast wordt door beide landen. Hoewel zo’n verdrag zeer nuttig is, zijn er ook beperkingen aan. 

2. Inhoud van het nieuwe verdrag

Het verdrag  tracht enkele bottlenecks op te lossen die onder het vorige verdrag van 2001 zijn blijven aanslepen. Zo moet het nieuwe verdrag dubbele niet-belasting voorkomen. Het verdrag voert specifiek in dat een vrijstelling van belasting in Nederland, niet betekent dat België geen belasting meer kan heffen hierop, en omgekeerd. Op die manier zullen situaties van dubbele niet-belasting worden voorkomen. Ook werden zaken in het verdrag opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het verdrag in overeenstemming is met het Base Erosion and Profit Shifting-actieplan (hierna: BEPS-actieplan).

BEPS valt binnen het domein van de belastingplanning die internationale ondernemingen doen, om actief belastingen te ontwijken. Met de nieuwe minimumnormen die het actieplan voorschrijft, moet dit voorkomen worden.

Daarnaast valt het artikel over artiesten en sportbeoefenaars weg. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten die artiesten en sportbeoefenaars ontvangen als een werknemersbezoldiging of ondernemingswinst gecategoriseerd worden. De regel voorzag voor deze wijziging dat een artiest of sportbeoefenaar die in die hoedanigheid een activiteit verricht, belast mag worden in de staat waar hij de activiteit uitoefent.

3. Impact op de Belgische inwoners

De vraag rijst nu welke impact dit verdrag op de Belgische inwoner heeft. Ontstaan er nieuwe verplichtingen? Zijn er zaken die in orde gebracht moeten worden?

In welk land dien ik te betalen? 

In het verdrag wordt op basis van de categorie van inkomsten bepaald welke belastingen u in welk land dient te betalen. Het is dus voor elke soort inkomsten specifiek vastgelegd.  U dient dus zelf te bepalen welk soort inkomsten voor u van toepassing zijn en hoeveel het corresponderende belastingtarief bedraagt.

Opgelet

Het feit dat er een dubbel belastingverdrag werd gesloten tussen twee landen,  sluit de kans niet uit dat u in beide landen belastingen verschuldigd bent. Het kan dat er in het verdrag is opgenomen is dat u in beide landen een belasting moet betalen.

Ik ben een “thuiswerkende grenswerker”, wat nu? 

Wanneer u als Belg in Nederland tewerkgesteld bent of omgekeerd en alle dagen over de grens werkt is het een stuk evidenter waar u belastingen verschuldigd bent. Wanneer u thuiswerkt is het antwoord minder vanzelfsprekend. Hierover blijft het akkoord nog een definitief antwoord schuldig. Intussen lopen de gesprekken tussen België en Nederland nog om tot een vaste oplossing te komen.

Wanneer treedt het verdrag in werking? 

Hoewel het verdrag reeds werd ondertekend, moeten er nog instemmings- en goedkeuringsprocedures plaatsvinden in beide landen om het verdrag effectief in werking te doen treden. Pas wanneer het verdrag in beide landen de goedkeuringsformaliteiten doorlopen heeft zal het in werking treden. Er wordt verwacht dat dit in 2025 zal gebeuren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Aarzel zeker niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!