Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Weg met het ziektebriefje voor één dag of toch niet? Controleer zeker uw arbeidsreglement!

Weg met het ziektebriefje voor één dag of toch niet? Controleer zeker uw arbeidsreglement!

  • On 30/10/2023

Door een ingrijpende verandering in de sociale wetgeving zijn werknemers in grote bedrijven niet langer verplicht om een ziektebriefje in te dienen wanneer ze slechts één dag afwezig zijn van het werk. De nieuwe regel heeft echter specifieke reikwijdte en beperkingen. Voor KMO’s heeft deze regel tot gevolg dat er misschien een wijziging van het arbeidsreglement nodig is! Hier zijn de kernpunten van deze verandering en enkele veelgestelde vragen.

Ééndagsziekte

Sinds 28 november 2022 hebben werknemers nu het recht om maar liefst drie keer per jaar, voor één dag, ziek thuis te blijven zonder dat ze een medisch attest moeten voorleggen. Het is echter wel belangrijk om op te merken dat deze drie dagen niet opeenvolgend mogen zijn. Dit betekent dat het gaat om één enkele ziektedag of om de eerste ziektedag van een langere periode van afwezigheid.

Deze verandering is echter niet van toepassing op alle bedrijven. Bedrijven met minder dan 50 werknemers op 1 januari van het lopende kalenderjaar kunnen ervoor kiezen om van deze nieuwe regel af te wijken. Deze afwijking moet echter formeel worden vastgelegd in het arbeidsreglement of in een ondernemings-cao.

Aanpassingen aan het arbeidsreglement

Voor bedrijven die besluiten om af te wijken van de nieuwe wetgeving, is een gedetailleerde procedure vereist. Een nieuwe bijlage moet worden toegevoegd aan het arbeidsreglement waarin expliciet wordt verwezen naar deze afwijkingsmogelijkheid. Zelfs als het huidige arbeidsreglement reeds vermeldt dat werknemers voor elke ziektedag een medisch attest moeten indienen, is deze aanvullende bijlage noodzakelijk. Hierbij is de correcte procedure voor wijziging van het arbeidsreglement vereist, inclusief de termijnen voor uithanging in het bedrijf en de online registratie bij de FOD WASO via https://www.arbeidsreglement.belgie.be/.

Grote bedrijven blijven gebonden

Voor grote ondernemingen die 50 of meer werknemers op de loonlijst hebben staan is het niet mogelijk om de afwijkingsclausule in het arbeidsreglement voorrang te geven op deze wetgeving. 

Deze recente wetswijziging brengt een balans tussen flexibiliteit en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Werknemers kunnen nu kortdurende ziektegevallen gemakkelijker beheren, terwijl bedrijven de mogelijkheid hebben om hun eigen regels te handhaven als ze dat wensen. Het is van cruciaal belang dat u zich bewust bent van deze nieuwe mogelijkheden en de juiste procedures volgt om naleving en harmonie op de werkplek te waarborgen.

Gevolgen voor stijging ziekteverzuim

Uit onderzoek blijkt dat bij KMO’s de meningen verdeeld zijn. Er heerst enige bezorgdheid dat de nieuwe regel kan leiden tot meer ziekteverzuim en  de personeelsplanning negatief beïnvloedt. Anderzijds  wordt er ook beargumenteerd dat deze maatregel het aantal meerdaagse zieken helpt verlagen. Uit de bevraging volgt dat 50% van KMO bedrijfsleiders het afschaffen van het ééndagsdoktersattest positief onthaalt, 19%  terughoudend blijft en 31% neutraal is. Onderzoek van SD Worx heeft intussen aangetoond dat sinds de invoering van dit beleid er geen toename in afwezigheden voor één dag is op te merken.

Het is vermeldenswaard dat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag niet betekent dat er helemaal geen controle meer mogelijk is.  Als werkgever behoudt u het recht om werknemers te vragen wat de reden van hun afwezigheid is, dit voegt een extra laag van verantwoording toe aan de regeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp of bent u op zoek naar proactief advies om uw arbeidsreglement te herzien? Aarzel zeker niet om onze experts te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!