Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Waar ligt de drempel tegenwoordig inzake de btw-vrijstelling?

Waar ligt de drempel tegenwoordig inzake de btw-vrijstelling?

  • On 15/05/2013

Wanneer uw jaaromzet laag genoeg is, wordt u vrijgesteld van btw. Dit kan interessant zijn. Voor uw klanten die geen btw kunnen aftrekken, wordt u zowaar 6%-21% goedkoper! Maar met welke drempel moet u nu rekening houden: € 5 580 of € 25 000?

De vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen. Er geldt een btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Wanneer uw omzet (excl. btw) kleiner is dan € 5 580 per jaar, dan hoeft u geen btw te rekenen aan uw klanten, moet u deze logischerwijs ook niet doorstorten aan de Belgische Schatkist en hoeft u geen btw-aangiften in te dienen. Deze vrijstelling kan een voordeel zijn. U bent immers 6% – 21% goedkoper dan uw niet-vrijgestelde concurrenten. Wanneer uw klanten zelf geen btw kunnen aftrekken, is zo’n vrijstelling mooi meegenomen. Maar vrijgesteld zijn van btw, impliceert ook direct dat u geen btw zal kunnen aftrekken op uw aankopen. Houd hier dus rekening mee wanneer u wil investeren. Immers, wanneer u onder de omzetgrens van € 5 580 zit, kan u nog steeds kiezen voor de gewone btw-regeling. Deze vrijstelling is niet verplicht.

LET OP! U heeft als vrijgestelde btw-plichtige nog steeds enkele verplichtingen:

  • Het btw-controlekantoor waaronder u ressorteert, op de hoogte brengen van de aanvang, wijziging of stopzetting van uw activiteiten d.m.v. het daartoe dienende formulier. Tevens moet u het laten weten wanneer u wenst gebruik te maken van de vrijstellingsregeling en wanneer uw omzet het grensbedrag van € 5 580 met meer dan 10% overschrijdt. In dat geval dient u immers over te schakelen naar de gewone btw-regeling.
  • Facturen opmaken, blijft een verplichting. Kleine ondernemingen die onder de vrijstellingsregel vallen, moeten zelfs het volgende verplicht op hun facturen opnemen: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.”
  • De klantenlisting. Vóór 31 maart van ieder jaar moet u een lijst indienen van de afnemers-belastingplichtigen waaraan in de loop van het voorgaande kalenderjaar goederen of diensten werden geleverd.
  • De ontvangen facturen nummeren en in volgorde bewaren. Het houden van een inkomend factuurboek is echter niet nodig.
  • De uitgereikte facturen nummeren en in volgorde bewaren. Een uitgaand factuurboek is echter geen vereiste.
  • Een dagboek van ontvangsten houden.
  • Een tabel van de bedrijfsmiddelen bijhouden. Bedrijfsmiddelen worden in de programmawet van 27 april 2007 beschreven als “lichamelijke goederen, zakelijke rechten en diensten die bestemd zijn om op duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen.“

Ligt deze grens niet op € 25 000? Inderdaad, dit bedrag hoort u wel vaker vallen tegenwoordig. Europa heeft België begin dit jaar verplicht om de grens van € 5 580 op te trekken naar € 25 000. Maar tot op heden is het betrokken artikel in het Koninklijk Besluit nr 19 nog steeds niet aangepast. In een vraag aan Staatssecretaris Hendrik Bogaert vorige maand, blijkt nu dat het nieuwe drempelbedrag in werking zal kunnen treden op 1 januari 2014. Staat genoteerd dus!