Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Sociale bijdragen voor vennootschappen 2013

Sociale bijdragen voor vennootschappen 2013

  • On 02/05/2013

Het Koninklijk Besluit van 3 april 2013 heeft bepaald dat de sociale bijdragen die door vennootschappen moeten worden betaald in het jaar 2013 de volgende zijn:

€ 868,00 als in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2011) het balanstotaal meer dan € 641 556,65 bedroeg

of

€ 347,50 als het balanstotaal kleiner of gelijk was aan € 641 556,65.

De vennootschappen moeten hun jaarlijkse vennootschapsbijdrage ten laatste op 30 juni 2013 betalen via hun sociale verzekeringsfonds.

 

Bron: 3 APRIL 2013. – Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen