Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Jaagt de nieuwe patrimoniumtaks uw vzw op kosten?

Jaagt de nieuwe patrimoniumtaks uw vzw op kosten?

  • On 01/04/2024

Het fiscale landschap heeft een aanzienlijke verandering ondergaan in het kader van de patrimoniumtaks ten gevolge van de wet van 28 december 2023 betreffende diverse fiscale bepalingen. Deze aanpassingen beogen de vergoeding van successierechten te verhogen en het toepassingsgebied van de patrimoniumtaks uit te breiden. Een cruciaal doel van deze wijzigingen is het tegengaan van het verlies aan erfbelasting als gevolg van de verspreiding van bezittingen onder afzonderlijke rechtspersonen. Ontdek hoe deze evoluties uw fiscale planning kunnen beïnvloeden.

De patrimoniumtaks: Wat houdt deze precies in?

De patrimoniumtaks is een jaarlijkse belasting die wordt gegeven op het gehele vermogen van een vzw of stichting. Het dient ter compensatie van de successierechten die niet kunnen worden geïnd in het geval van een rechtspersoon

Hoewel de regelgeving met betrekking tot de patrimoniumtaks over het algemeen consistent is gebleven, heeft de invoering van de nieuwe wet geleid tot verschillende wijzigingen, waaronder een progressief tarief, de opname van buitenlandse onroerende goederen in de belastbare grondslag, en de bevestiging van de toepasbaarheid van de algemene antimisbruikbepaling.

Wijziging tarief

Vóór de wijziging werd het tarief van de patrimoniumtaks vastgesteld op 0,17% van de brutovermogenswaarde van het vermogen van de vzw of stichting. Deze taks werd verschuldigd zodra de totale waarde van alle belastbare bezittingen van de vzw of stichting de drempel van € 25.000,00 overschreed.

De recente wijziging houdt in dat er niet langer een vast tarief wordt toegepast. Vanaf heden wordt een progressief tarief gehanteerd en wordt de eerder genoemde vrijstelling van € 25.000,00 vervangen door een vrijstelling van € 50.000,00. De nieuwe tariefgrenzen zijn als volgt:

  • Eerste schijf van € 50.000,00 vrijgesteld;
  • Schijf van € 50.000,01 – € 250.000,00: 0,15%;
  • Schijf van € 250.000,01 – € 500.000,00: 0,30%;
  • Boven € 500.000,00: 0,45%.

Voor de berekening van deze taksen worden alle bezittingen van de vzw of stichting in aanmerking genomen, waarbij de waarde wordt vastgesteld op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Een bijkomende wijziging in de berekeningsbasis is dat nu ook buitenlandse onroerende goederen moeten worden opgenomen. Als tegemoetkoming en met als doel om dubbele belasting te voorkomen, voorziet de regeling in een mechanisme voor verrekening van eventueel reeds betaalde lokale belastingen op buitenlandse goederen.

Uitzonderingen

Voor instellingen in de zorg is een bijzondere regeling uitgewerkt. Deze maatregel, oorspronkelijk bedoeld voor zorginstellingen, is nu ook van toepassing op vzw’s en stichtingen die in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling zoals voorzien in artikel 44; §2, 3° (sport), 4° a) (onderwijs), en 9° (toneel-, ballet- of filmvoorstellingen en concerten), op voorwaarde dat meer dan de helft van hun omzet vrijgesteld is van btw op basis van voormelde vrijstellingen.

Voor bovenstaande sectoren wordt de totale waarde van hun bezittingen als berekeningsbasis verminderd met 62,3%, waardoor er slechts 37,7% van de totale bezittingen als berekeningsbasis wordt belast. Ten gevolge van deze regel zullen deze vzw’s en stichtingen nooit meer betalen dan 0,17% aan patrimoniumtaksen, hetgeen overeenkomt met het oude tarief.

De regering heeft deze uitzondering voorzien om de toegang tot de zorgverlening en sport- en cultuursector te waarborgen en niet duurder te maken.

Heeft u nog bijkomende vragen met betrekking tot de wijziging van de patrimoniumtaks? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!