Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wat in 2014 met de opeisbaarheid btw?

Wat in 2014 met de opeisbaarheid btw?

  • On 28/04/2013

De praktische problemen die de nieuwe regels van opeisbaarheid van de btw met zich meebrengen, heeft ertoe geleid een overgangsregeling te voorzien voor 2013. Wat mogen we verwachten voor 2014?

Wat vooraf ging. In een eerder nieuwsje lieten we ons al uit over de nieuwe regels van opeisbaarheid van de btw die vanaf 1 januari 2013 van kracht gingen als gevolg van een Europese richtlijn die België verplicht moest omzetten in nationale wetgeving.

De belangrijkste wijziging houdt in dat de uitreiking van de factuur geen oorzaak meer is voor de opeisbaarheid van de btw. Enkel de levering van het goed of de verrichting van de dienst en het ontvangen van de prijs (geheel of gedeeltelijk) maken de btw nog opeisbaar volgens de nieuwe regels. Echter, gezien de praktische problemen die dit met zich meebrengt (o.a. aanpassen van de huidige boekhoudpakketten, meer administratie…), is er beslist om voor het jaar 2013 een overgangsregeling te voorzien. In het kort komt dit erop neer dat de oude regels nog steeds mogen worden toegepast in 2013. In de loop van dit jaar zou er dan een definitieve regeling worden uitgewerkt die vanaf 1 januari 2014 van kracht zou zijn.

En in 2014? Alhoewel de nieuwe regeling voor 2014 nog niet gepubliceerd is, werd de regeling wel al gedeeltelijk meegedeeld door de Minister van Financiën[1]. Vanaf 2014 kunnen er opnieuw voorschotfacturen met btw worden uitgereikt en die btw zal slechts aan de Staat moeten worden afgedragen in de periode waarin de betaling ervan is ontvangen. Tijdens 2013 is die btw onmiddellijk bij het uitreiken van de voorschotfactuur verschuldigd, tenzij men werkt met een betalingsverzoek waarop geen enkele vermelding inzake btw voorkomt. De nieuwe werkwijze met een betalingsverzoek zal dus maar een jaar aan de orde zijn.


[1] Mondelinge parlementaire vraag nr. 17099 van mevrouw Veerle Wouters dd. 24.04.2013 Kamer, Intergraal verslag – Commissie voor de Financiën, 2012-2013, CRIV 53 COM 728 dd. 24.04.2013, blz. 23