Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Andere btw-aftrek voor een camionette

Andere btw-aftrek voor een camionette

  • On 15/05/2013

Rijdt u met een bedrijfswagen? Dan mag u de btw die erop van toepassing is slechts aftrekken ten belope van de beroepsmatig gereden kilometers. Voor personenwagens zijn er 3 methoden uitgewerkt, maar deze gelden niet (meer) voor lichte vrachtwagens. Hoe zit dat?

Wat er vooraf ging. In een eerder nieuwsje lichtten we u reeds toe dat de aftrek van de btw op bedrijfswagens voor zowel privé- als beroepsgebruik vanaf 1 januari 2011 (met terugwerkende kracht) onmiddellijk beperkt moest worden in functie van het privégebruik. Op 11 december 2012 heeft de btw-administratie dit ook een praktische invulling gegeven via een addendum (E.T. 119.650/3). Even kort herhalen: Voor de bedrijfswagen die gratis ter beschikking wordt gesteld, voorziet de administratie 3 methodes om dit percentage van privégebruik vast te stellen:

  • Methode 1: een volledige rittenadministratie voeren
  • Methode 2: berekenen op basis van een formule
  • Methode 3: een forfaitaire aftrekbeperking van 35%

En dit rekeninghoudend met de algemene aftrekbeperking van maximum 50%.

Bepaalde voertuigen niet… Deze bovenstaande regeling met de 3 methodes, mag niet op álle voertuigen toegepast worden. Bepaalde voertuigen waarop de algemene 50%-aftrekbeperking niet van toepassing is[1], zoals bijvoorbeeld de zware vrachtwagens, de voertuigen voor personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen (excl. bestuurder) en de voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van zieken, gewonden, gevangenen en voor lijkenvervoer, vallen hier niet onder. Voor deze voertuigen wordt het beroepsmatig gebruik vastgesteld op basis van de feitelijke omstandigheden (bvb. aard van het vervoermiddel dat gebruik voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit uitsluit, enz.)[2].

… en anderen dan weer wel. Ook de ‘echte’ lichte vrachtwagens (zoals een camionette of pick-up)[3] zijn uitgesloten van de algemene 50%-aftrekbeperking, maar werden in de beslissing² toch onderworpen aan de regel om het privégebruik te bepalen volgens 1 van de 3 methodes. Daar kwam staatssecretaris Hendrik Bogaert echter op terug in de Kamercommissie voor Financiën[4]. Voor deze echte lichte vrachtwagens die gratis ter beschikking worden gesteld voor privégebruik, zal het beroepsgebruik dus ook moeten worden vastgesteld op basis van de feitelijke omstandigheden zoals dat voor de andere voertuigen uitgesloten van de 50%-aftrekbeperking geldt. Hoe dit exact zal moeten worden vastgesteld, zal nog blijken. Er zou werk worden gemaakt van nieuwe criteria. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Basisbron: Jan Van Dyck (24/04/2013), “Privégebruik lichte vrachtwagens: andere berekeningswijze”, De Fiscoloog, editie 1338, p.6


[1] Art. 45, §2, tweede lid, a) t.e.m. e) WBTW

[2] E.T.119.650/3, randnr. 12

[3] Gedefinieerd in art. 4, §2 van het wetboek van de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

[4] CRIV 53 COM 719, p11 en p31