Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Waarom u best geen privégeld op uw beroepsrekening stort

Waarom u best geen privégeld op uw beroepsrekening stort

  • On 25/05/2011

Bij een beroepsrekening wordt aangenomen dat alle gelden die op de rekening staan, een beroepsmatig karakter hebben. Indien u privégelden op uw rekening stort of laat storten zal u moeten kunnen bewijzen dat het wel degelijk gaat om privégeld. Kan u dit niet voldoende bewijzen, dan zal dit bedrag beschouwd worden als ‘niet-aangegeven inkomsten’. Dergelijke inkomsten zullen vervolgens belast worden als winsten.

Daarnaast is het ook zo dat, wanneer u eenmalig een factuur betaalt met uw privérekening, dan wordt deze rekening beschouwt als een beroepsrekening. De fiscus krijgt op deze manier automatisch volledig inzagerecht in deze rekening.

Wanneer u louter geld overschrijft van uw privérekening, naar de beroepsrekening dan blijft uw privérekening in principe buiten schot: de fiscus kan dan enkel een rekeninguittreksel eisen, waaruit blijkt dat u effectief geld heeft overgeschreven van uw privérekening naar uw beroepsrekening. Echter niet iedereen is hiermee akkoord en soms wordt een dergelijke eenmalige overschrijving van de privérekening naar de beroepsrekening toch beschouwd als een voldoende voorwaarde om de privérekening te beschouwen als een beroepsrekening en ze vervolgens te onderwerpen aan een grondige controle.

Wanneer u geregeld geld overschrijft van uw privérekening naar uw beroepsrekening kan het daarom aangeraden zijn om te werken met een tussenrekening. Op deze manier kan uw privérekening volledig buiten het zicht blijven van de fiscus.