Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Waarom uw kapitaalvermindering in 2017?

Waarom uw kapitaalvermindering in 2017?

  • On 05/10/2017

Eén van de maatregelen uit het zomerakkoord waar u als ondernemer gewoonweg van op de hoogte moet zijn, is deze genomen rond de kapitaalvermindering. Vanaf 2018 zal slechts een deel van het verminderde bedrag belastingvrij uit de vennootschap kunnen gehaald worden. Op het andere deel zal een roerende voorheffing van 30 % worden gerekend. Welke stappen zet u best nog in 2017?

De kapitaalvermindering nu. Vandaag kan een kapitaalvermindering volledig belastingvrij gebeuren. U kan de gelden zo uit uw vennootschap halen indien deze volledig betrekking hebben op het werkelijk gestorte kapitaal.

De kapitaalvermindering vanaf 2018. In het zomerakkoord wordt de mogelijkheid van de volledige toerekening van de kapitaalvermindering aan het gestort kapitaal geschrapt. Vanaf 2018 zal een kapitaalvermindering pro rata op het gestorte kapitaal en de belaste reserves van de vennootschap aangerekend moeten worden.

Op het gedeelte dat wordt aangerekend op de belaste reserves zal een roerende voorheffing worden gerekend van 30 %! Het gedeelte dat wordt toegekend op het werkelijk gestort kapitaal blijft uiteraard wel onbelast.

Gezien het keuzerecht over hoe u middelen aan uw aandeelhouders uitkeert binnenkort vervalt, moet u bijgevolg rekening houden met een aanzienlijke wijziging. De verhouding van het aandeel van de belaste reserves tegenover het totaal eigen vermogen is bepalend. Hoe hoger het bedrag aan belastbare reserves tegenover het totale eigen vermogen, hoe hoger de roerende voorheffing die zal moeten betaald worden. Een volledige belastingvrije kapitaalvermindering zal niet meer mogelijk zijn in de toekomst.

Tijd voor actie? Indien er in uw vennootschap belastbare reserves zijn opgenomen en de vennootschap beschikt over meer werkelijk gestort kapitaal dan wettelijk verplicht, kan u overwegen om nog voor het jaareinde een kapitaalvermindering uit te voeren. 

Let wel op, de fiscus heeft nu reeds de ondernemingen die een kapitaalvermindering uitvoeren in het vizier. De fiscus zal veelvuldige controles uitvoeren en onderzoeken op fiscaal misbruik. Kan u uw beslissing onderbouwen met economische, persoonlijke of familiale motieven die relevant en beargumenteerd zijn? Indien de fiscus van mening is dat u de kapitaalvermindering slechts uitvoert om de doelstelling van de nieuwe wetsbepaling te omzeilen, dan kan deze besluiten tot fiscaal misbruik.

Voorbeeld.
Gegevens: bvba X heeft een eigen vermogen van € 400 000 waarvan € 300 000 werkelijk gestort kapitaal en € 100 000 aan belastbare beschikbare reserves. De bvba wenst een kapitaalvermindering van € 80 000 uit te voeren.
Kapitaalvermindering tot en met 2017: de bvba betaalt 0 % aan belastingen op de vermindering van € 80 000 indien ze in de notariële akte opneemt dat het een terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal is.
Kapitaalvermindering vanaf 2018: de bvba zal een roerende voorheffing van 30 % moeten betalen op het gedeelte dat wordt toegerekend aan de belastbare beschikbare reserve. Het gedeelte is afhankelijk van de verhouding van de belaste reserves tegenover het volledige eigen vermogen van de bvba.
Cijfermatig: verhouding reserves/eigen vermogen = 100 000/400 000 = 25 %
25 % van het bedrag van de kapitaalvermindering € 80 000, wordt aangerekend op de reserves. Er dient met andere woorden een roerende voorheffing van 30 % te worden betaald op het bedrag van € 20 000. De bvba zal € 6 000 aan roerende voorheffing dienen te betalen.
De overige € 60 000 van de vermindering mag worden toegerekend aan het werkelijk gestort kapitaal en mag bijgevolg belastingvrij worden uitgekeerd. 

Tip! Is het voor uw onderneming mogelijk en nuttig om in 2017 nog een kapitaalvermindering uit te voeren? Heeft u het eigen vermogen van uw vennootschap op uw jaarrekening al gecontroleerd? REFIBO begeleidt u graag bij de volgende stappen. Aarzelt u niet om een afspraak te maken om uw optimalisatiemogelijkheden te bespreken.