Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

  • On 04/10/2017

Sommige werknemers nemen niet al hun wettelijke vakantiedagen op tegen het einde van het jaar. Kan u hen toestaan om deze dagen over te dragen naar het volgende jaar? Welke impact heeft dit op het vakantiegeld?

Vakantiedagen. Bedienden en arbeiders hebben recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Het aantal dagen vakantie wordt bepaald door het aantal gewerkte dagen in het voorgaande dienstjaar. Voor voltijdse bedienden zijn dit minimum 20 vakantiedagen. Voor arbeiders gebeurt de berekening van het aantal vakantiedagen op basis van een formule en een tabel [1].

Verboden over te dragen. De werknemer moet zijn wettelijk opgebouwde vakantiedagen opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Niet-opgenomen vakantiedagen mogen in principe niet worden overgedragen naar een volgend dienstjaar.

Vakantiegeld. Wat gebeurt er met het vakantiegeld van niet opgenomen vakantiedagen? Er is een verschil tussen arbeiders en bedienden.

Arbeiders. Arbeiders ontvangen jaarlijks een vakantiecheque van de vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ongeacht of de arbeider al zijn vakantiedagen opneemt.

Bedienden. Bij bedienden wordt een onderscheid gemaakt naargelang de reden waarom niet alle dagen zijn opgenomen. Als een bediende in de onmogelijkheid verkeert om alle vakantiedagen op te nemen omwille van omstandigheden buiten zijn wil om, is de werkgever verplicht het resterende vakantiegeld uiterlijk op 31 december uit te betalen [2]. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer gedurende een lange tijd ziek is of wanneer de werkgever de werknemer moeilijk kan toelaten zijn vakantie op te nemen omwille van een drukke periode.

De werkgever is verplicht om de bediende die in de onmogelijkheid verkeert om vakantiedagen op te nemen, uiterlijk op 31 december het resterende vakantiegeld te betalen.

Indien een bediende zelf de keuze maakt om niet al zijn vakantiedagen op te nemen, dan heeft hij geen recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Let op! De werkgever moet kunnen aantonen dat hij zijn bediende de mogelijkheid heeft geboden om zijn vakantiedagen op te nemen. De werknemer resoluut verhinderen om het recht op vakantie uit te oefenen, is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en/of met een geldboete van € 26 tot € 500. Het is daarom aangewezen om uw medewerkers schriftelijk en tijdig te informeren over hun nog op te nemen vakantiedagen. Tegelijkertijd kan de werknemer verwittigd worden dat, indien hij geen gebruik wenst te maken van zijn vakantierecht, zijn vakantiedagen en gelden zullen vervallen.

Beloning. De werkgever kan de inzet van zijn bedienden wel belonen door een premie uit te reiken dat overeenstemt met het vakantiegeld van de niet opgenomen vakantiedagen.

REFIBO. Wenst u advies of hulp bij het sociale luik van uw onderneming? U kan ons steeds telefonisch of per e-mail contacteren. REFIBO staat voor u klaar.


Bronnen:
[1] Art. 35 KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
[2] Art. 67 KB van 30 maart 1967.