Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wanneer btw verschuldigd op succes ?

Wanneer btw verschuldigd op succes ?

  • On 06/06/2014

Er is ondertussen heel wat inkt gevloeid over de invoering van de btw voor advocaten vanaf 1 januari 2014. Maar wanneer dient u nu btw aan te rekenen over de succesfee die u als advocaat aanrekent ?

Succesfee. Dikwijls werkt u als advocaat met een succesfee, een ereloon volgens het principe NO CURE NO PAY. Hierbij wordt het ereloon van de advocaat verbonden aan de uitslag van het proces. Initieel werd deze manier van verloning verboden volgens het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. Niettemin kan onder bepaalde voorwaarden deze verloningstechniek toch worden toegepast.

Principe opeisbaarheid btw. Vanaf 1 januari 2013 wordt de btw in principe opeisbaar op het moment van voltooiing van de dienst tenzij de prijs of een deel ervan ontvangen wordt vóór het tijdstip van de ontvangst tot beloop van het ontvangen bedrag. Gedurende 2014 loopt er echter nog een overgangsregeling inzake voorschotfacturen, maar hier gaan wij in dit artikel niet verder op in.

Succes wordt maar in 2014 verworven. Als u als advocaat bij de afsluiting van een langlopende procedure een succesfee in rekening brengt in 2014, is deze succesfee in haar geheel aan de btw onderworpen, ook al werden de dienstprestaties nog gedeeltelijk vóór 1 januari 2014 materieel verricht. Dit indien er geen opsplitsing kan worden gemaakt tussen de dienstprestaties die materieel werden verricht tot en met 31 december 2013 en deze die materieel worden verricht vanaf 1 januari 2014. Indien een dergelijke opsplitsing en gerelateerde prijszetting wel gebeuren, is de succesfee met betrekking tot de dienstprestaties die u als advocaat verricht heeft tot en met 31 december 2013 vrijgesteld van btw, terwijl de succesfee met betrekking tot de dienstprestaties die u als advocaat verricht vanaf 1 januari 2014 onderworpen is aan de btw. Dit is de bijzondere overgangsregeling die men voorziet in de circulaire van 20 november 2013 (nr. 47/2013 E.T. 124.411). Het is dus van groot belang om een opsplitsing te maken op de factuur en dat u de nodige bewijsmiddelen voorhanden heeft om dit te bewijzen bv. aan de hand van timesheets, mailverkeer, … in de mate dat het beroepsgeheim dit toelaat.