Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wanted: persoonlijk, proactief en op maat advies

Wanted: persoonlijk, proactief en op maat advies

  • On 01/06/2017

Zit u met vragen over uw onderneming? Het internet lijkt vaak uw redding. Is de online informatie echter steeds correct? Is de gevonden informatie bovendien relevant voor uw persoonlijke situatie? Komt u via deze weg steeds de voordelige uitzonderingen te weten die voor u van toepassing zijn? Iedere situatie is immers anders. Laat u daarom bijstaan door een erkend adviesverlener. Bij REFIBO stellen wij enerzijds basisinformatie ter beschikking op onze website, daarnaast bieden wij ook een antwoord op uw specifieke vragen en dit in ondernemerstaal. Uiteraard ontvangt u dit advies uitgewerkt op papier en lichten wij dit graag mondeling toe. Stellen wij een issue of optimalisatie vast in uw dossier? Dan pakken we dit proactief aan. 

Fiscaliteit en recht. Alle medewerkers van REFIBO, en in het bijzonder de medewerkers van de studiedienst, zitten op de eerste rij om zich de wetgeving en wijzigingen omtrent fiscaliteit en ondernemerslandschap eigen te maken en te implementeren. Als een geoliede machine herinnert REFIBO haar stakeholders tijdig aan belangrijke fiscale deadlines. Bovendien bezorgt zij hen maandelijks het fiscale en ondernemersnieuws (in ondernemerstaal) heet van de naald via de gratis nieuwsbrief.

Vooraanstaand advies. REFIBO voert uw boekhouding uiteraard correct, optimaal en volgens de laatste wettelijke formaliteiten. Naast deze core business is het REFIBO haar missie om proactief advies te verlenen. Dit vertaalt zich in de praktijk naar kennis delen via communicatie met cliënten, seminaries, nieuwsbrieven, sociale media en een uitgebreide website. Bovendien verleent REFIBO advies op maat, persoonlijke situaties vereisen immers individueel advies.

Concreet? U kan met al uw ondernemersvragen bij ons terecht. Wij bieden onder andere:

  • fiscaal, sociaal en ondernemersadvies. Welke opportuniteiten doen zich vandaag voor in uw sector? Welke investeringen zijn opportuun om te doen? Een bedrijfswagen aankopen via leasing, renting of lening? Bent u als bestuurder van een vzw aansprakelijk? In welk land dienen uw buitenlandse inkomsten belast te worden? Welk btw-percentage dient u toe te passen op uw verschillende goederen en diensten? Etc.;
  • de opmaak en/of het controleren en registreren van allerhande overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een oprichtingsakte, huurovereenkomst, aandelenovereenkomst, arbeidsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst, etc.;
  • de opmaak van diverse andere formele documenten zoals onder meer bezwaarschriften, rulings, verslagen, etc.;
  • begeleiding bij externe derden. Als ondernemer wordt u soms geconfronteerd met formaliteiten zoals bezoeken bij een notaris, een advocaat, een sociaal secretariaat, een bankier e.d. Bij experten te rade gaan, kan soms twijfel oproepen. Wat wordt exact bedoeld met die opmerking? Wat impliceert die beslissing voor uw onderneming? Dient u hier tussen de lijnen te lezen? Op zulke momenten is het goed om een vertrouwenspersoon mee te hebben die van alle markten thuis is en hetzelfde jargon spreekt.
  • communicatie als tussenpersoon met overheids- en privéinstellingen (wanneer u niet van het kastje naar de muur gestuurd wilt worden);
  • belastingplanning en fiscale optimalisaties;
  • administratieve dienstverlening zoals o.a. het inschrijven, wijzigen en stopzetten van uw activiteiten bij de btw-administratie, het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Belgisch Staatsblad.

De REFIBO-waarden. Bij elke dienstverlening staan professionalisme en kwaliteit voorop.

Gediplomeerd. De studiedienst bestaat uit fiscale en juridische experten thuis op alle markten. De diverse kwaliteiten worden optimaal ingezet om via intern overleg ook uw gecompliceerdere adviesvragen te kunnen beantwoorden. Samen zoeken we voor u het antwoord op uw vraag.

Tarieven. Refibo factureert op basis van werkelijk gepresteerde prestaties en bezorgt u hier een gedetailleerd overzicht van. Wij zijn overtuigd dat transparantie als basis voor een vertrouwensrelatie geldt. Onze uurtarieven kan u op onze website terugvinden: http://refibo.be/over-ons/tarieven.

Contact studiedienst. Zit u met prangende vragen? Heeft u bevestiging, een second opinion of hulp nodig? Graag ontvangen wij al uw vragen per e-mail via studiedienst@refibo.be of per telefoon op het nummer +32 9 223 31 54. Uiteraard kan u zich als cliënt ook steeds richten tot uw vertrouwde contactpersoon en dossierbeheerder.

Gratis boek 9. Bent u benieuwd naar het recentste boek van REFIBO? Mail ons nu uw contactgegevens en ontvang “Meer dan cijfers en letters 9”.

Het negende exemplaar van de reeks “Meer dan cijfers en letters” is een echt gebruiksvoorwerp. Wij bieden u hierin waardevolle informatie, praktische tips en duidelijke voorbeelden om u te helpen rendabel (en digitaal) van start te gaan en te groeien. Groei betekent per definitie economische toekomst.