Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Wijziging studentenarbeid: wat verandert er voor de werkgever?

Wijziging studentenarbeid: wat verandert er voor de werkgever?

  • On 13/01/2012

Zoals ondertussen geweten is, mogen studenten in 2012 50 dagen werken met een studentenovereenkomst. De periode waarin ze werken doet bovendien niet langer ter zake: de dagen mogen vrij gekozen worden op momenten van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. Het belangrijkste verschil tussen studentenarbeid en gewone arbeid is dat zowel de werkgever als de student geen sociale bijdragen moeten betalen op de geleverde arbeid.

Daarentegen moet er wel een solidariteitsbijdrage betaald worden van in totaal 8,13%. Deze bijdragen worden echter verdeeld over de werkgever en de student. De student betaalt 2,71%, terwijl de werkgever een bijdrage van 5,42% betaalt. Echter de werkgever betaalt hier bovenop een extra bijdrage van 0,01% ten voordele van het asbestfonds. Vroeger was de solidariteitsbijdrage afhankelijk van de periode waarin de student tewerkgesteld werd, dit is nu niet langer het geval.

Wie een student tewerkstelt via een studentenovereenkomst moet deze aangeven bij de rsz via een Dimona-aangifte. Voortaan moet hierbij vooraf en per kwartaal het aantal dagen vermeld worden dat de student (vermoedelijk) zal werken. Blijkt dit aantal uiteindelijk niet overeen te stemmen met het effectief aantal gewerkte dagen dan kan dit nog gewijzigd worden zolang de trimestriële dmfa-aangifte niet ingediend werd. Bovendien zal de werkgever een bericht ontvangen van de rsz waarin vermeld wordt of de maximumgrens van 50 dagen al dan niet overschreden zal worden als gevolg van het aantal opgegeven dagen.

Nieuw is ook dat zowel de werkgever als de student online kan raadplegen hoeveel dagen er nog resteren tegen het gunstige studententarief (het zogenaamde ‘contignent’). Dit is belangrijk aangezien een overschrijding van het aantal toegestane dagen ervoor zorgt dat op alle gewerkte dagen, dus ook op de eerste vijftig, socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden. Dit principe van retroactieve regularisatie kan vermeden worden wanneer de student bij meerdere werkgevers tewerkgesteld wordt en wanneer de werkgever bij wie de 50-dagengrens overschreden wordt , vanaf de 51e dag een correcte aangifte doet. In dit geval moeten slechts socialezekerheidsbijdragen betaald worden vanaf de 51e dag. We willen hierbij nog vermelden dat wanneer de student werkt als gelegenheidsarbeider, deze dagen in mindering gebracht worden van de 50-dagengrens. Bovenop de 50dagen mag men wel 25dagen extra werken in het kader van de rsz-vrije arbeid in de socioculturele sector.

Als laatste werd de maximale contractuur van een studentenovereenkomst aangepast. Een overeenkomst mag nu maximaal 12 maanden duren in plaats van de vroegere 6 maanden.

 

Wie meer informatie wil over de vernieuwde studentenovereenkomst kan terecht op de website www.student@work.be