Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Vzw’s bang voor het aanbestedingsspook

Vzw’s bang voor het aanbestedingsspook

  • On 30/12/2011

In 2004 ging een Europese richtlijn van kracht waarin aangegeven werd dat vzw’s voortaan zouden moeten werken volgens het principe van ‘aanbestedingen’. Deze richtlijn is vanaf 1 juli 2013 omgezet in wet[1].

Dit betekent dat vzw’s vanaf een aankoop van € 8 500 de regels van een overheidsaanbesteding moeten volgen. Er dienen wel een aantal voorwaarden vervuld te zijn:

  • De vereniging moet voorzien in behoeften van algemeen belang. Dit criterium wordt echter ruim geïnterpreteerd, waardoor zo goed als elke vereniging daaronder valt.
  • De vereniging dient rechtspersoonlijkheid te hebben. Feitelijke verenigingen vallen dus af? Neen! Deze verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn veelal afhankelijk van een moederentiteit. Als deze laatste moet voldoen aan de regelgeving, wordt ook de feitelijke vereniging beschouwd als een aanbestedende overheid.
  • De vereniging moet in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheid. Dit is het geval wanneer meer dan de helft van de financiële middelen, die de organisatie voor haar werking ter beschikking heeft, afkomstig zijn van één of meerdere overheden.

Werken volgens de regels van een aanbesteding betekent dat bedrijven steeds de mogelijkheid moeten hebben om een offerte in te dienen voor een bepaalde opdracht of aankoop. Dit met de bedoeling om de concurrentie te verhogen en alle geïnteresseerde bedrijven een gelijke kans te geven. Op zich een mooi idee, maar een aanbesteding uitschrijven kost veel tijd en brengt een hele administratieve molen met zich mee.

De aanbestedingsprocedure wordt ondermeer beoogd om misbruiken tegen te gaan. Sommige overheden verschuilen zich immers onder de rechtsvorm van een vzw om niet te moeten werken volgens de logge regels van het overheidswezen. Dergelijk misbruik dient uiteraard tegen gegaan te worden, maar hiervan mogen de kleine vzw’s niet de dupe zijn.

 

Bron: Procura en Verenigde VerenigingenOnderkant formulier


[1] KB van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (BS, 5 juni 2013)