Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Zet uw bedrijfswagen in de spotlight, 100 % btw-aftrek!

Zet uw bedrijfswagen in de spotlight, 100 % btw-aftrek!

  • On 06/07/2016

Rijdt u rond met reclame van uw zaak op uw wagen? Zijn de auto’s van uw onderneming bestickerd? Dankzij een recente beslissing is autoreclame uitermate fiscaal interessant geworden. Voorheen was uw btw-kost slechts voor maximaal 50 % aftrekbaar. Vanaf nu heeft u recht op een volledige btw-aftrek!

Voorheen. Het aanbrengen van publiciteit op uw personenwagen werd aanzien als een “autokost”. De algemene regel voor autokosten is dat de btw tot maximaal 50 % aftrekbaar is. De btw op autoreclame was met andere woorden beperkt aftrekbaar omdat het de regels volgde van autokosten.

Nu. De fiscus [1] heeft op 15 juni 2016 een beslissing genomen waardoor haar zienswijze is veranderd [2]. Vanaf nu wordt het aanbrengen van reclame op uw wagen als een publicitaire kost aanzien en niet langer als een autokost. Bijgevolg wordt de btw geheven op deze publicitaire uitgaven niet meer beoogd door de beperking van het recht op aftrek tot 50 % [3] [4]. Een publicitaire kost geeft recht op 100 % btw-aftrek. 

Voorwerp. Opdat er sprake is van publiciteit dient één van de volgende elementen aanwezig te zijn op uw auto:

  • autoverf met uw “firmakleuren”;
  • de benaming of firmanaam van uw onderneming;
  • reclameteksten.

Andere kosten. Wat is het lot van de andere kosten met betrekking tot uw auto? Zijn deze nu ook volledig aftrekbaar?

De beslissing van de administratie beïnvloedt op geen enkele wijze het recht op btw-aftrek op de andere goederen en diensten die betrekking hebben op uw personenwagen (brandstof- en onderhoudskosten, etc.). Voor deze kosten die beroepsmatig gemaakt worden, geldt met andere woorden nog steeds een recht op aftrek van maximaal 50 % [5].

Investeringen in het verleden. Wanneer de bestickering gedaan in het verleden nog niet verjaard [6] is, is het mogelijk de btw-aftrek hiervan te laten herzien.

Conclusie. Voorheen was autoreclame reeds een zeer interessante vorm van publiciteit. Vanaf nu wegen de baten nog meer door in de weegschaal.


Documentatie:
http://refibo.be/documentatie/aftrekbaarheid/aftrekbaarheid-van-kosten/refibo-lijst-van-aftrekbare-kosten-inkomstenbelasting-en-btw

Bronnen:
[1] Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Btw.
[2] Beslissing BTW nr. E.T.129.852 d.d. 15.06.2016.
[3] Artikel 45 §2, eerste lid Btw-Wetboek.
[4] Beslissing nr. E.T.18.944 d.d. 27.02.1975 wordt bijgevolg vervangen.
[5] Artikel 45 §§ 1 en 2, eerste lid Btw-Wetboek.
[6] Artikel 82bis Btw-Wetboek bepaalt dat er sprake is van verjaring betreffende de vordering tot teruggaaf van de belasting na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van teruggaaf van die belasting zich heeft voorgedaan.