Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Is uw managementvennootschap aangepast aan de btw-verplichting?

Is uw managementvennootschap aangepast aan de btw-verplichting?

  • On 06/07/2016

Sinds 1 juni 2016 kan een managementvennootschap niet meer kiezen of hij al dan niet btw aanrekent. Verloopt uw btw-identificatie dan automatisch? Welke bijkomende verplichtingen heeft u? Biedt een btw-eenheid een oplossing?

Vennootschap. Rechtspersonen die als bezoldigd bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, zijn btw-belastingplichtig sinds 1 juni 2016.

Btw-identificatie. De beoogde rechtspersonen dienen zich met andere woorden vanaf dan voor btw-doeleinden te laten identificeren. Formulier 604 A (aanvang van werkzaamheid) wordt bijgevolg ingediend bij het bevoegde btw-kantoor. De bestuurder-rechtspersoon die reeds als btw-belastingplichtige was geïdentificeerd voor een andere werkzaamheid en nu bijkomend handelingen verricht als bestuurder, moet het formulier 604 B tot wijziging van werkzaamheid indienen.

Uitoefening. De functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar wordt uitgeoefend in een vennootschap naar privaat of publiek recht alsook in een andere rechtspersoon naar privaat of publiek recht. De regel geldt met andere woorden ook als de managementvennootschap optreedt in vzw’s, stichtingen, beroepsorganisaties, openbare instellingen, etc.

Bezoldigd. De uitoefening van een mandaat als bestuurder of zaakvoerder door een rechtspersoon is in principe aan de btw onderworpen wanneer dit mandaat onder bezwarende titel wordt verricht. Of een mandaat kosteloos of bezoldigd wordt uitgeoefend, wordt bepaald in de statuten van de rechtspersoon. Indien elke vergoeding, met inbegrip van tantièmes, is uitgesloten, wordt het mandaat aangemerkt als kosteloos. In dat geval verricht de bestuurder of zaakvoerder een dienst die niet aan de btw onderworpen is.

Verplichtingen als gevolg. De rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap zijn aan volgende btw-verplichtingen onderworpen:

  • de identificatie voor btw-doeleinden die de aanvang van zijn activiteit aangeeft;
  • de heffing van btw op handelingen in het kader van hun mandaat;
  • het indienen van periodieke btw-aangiften en een jaarlijkse btw-klantenlisting

Tarief. Alle bestuurders-rechtspersonen rekenen in principe 21 % btw op alle vergoedingen die ze ontvangen met betrekking tot hun diensten van beheer, controle en leiding. Als vergoedingen gelden de periodieke vergoedingen, tantièmes, aanwezigheidsvergoedingen en emolumenten.

Extra kost als gevolg. De nieuwe btw-plicht betekent een extra kost voor de actoren die voorheen niet-btw-plichtig waren of voor btw-vrijgestelde sectoren, zoals holdings, immobiliën vennootschappen, banken, verzekeringsondernemingen en non-profit verenigingen.

Voordeel als gevolg. Als gewone belastingplichtigen kunnen de bestuurders-rechtspersonen de btw op hun kosten in het kader van hun activiteit als bestuurder in aftrek brengen. Het recht op aftrek geldt volgens de gewone regels geldig binnen het kader van hun economische activiteit.

Let wel op, het is niet mogelijk een herziening door te voeren indien de rechtspersoon een goed of dienst heeft verworven vóór juni 2016 in de hoedanigheid van niet-belastingplichtige en deze nu gebruikt als belastingplichtige.

Belastbaarheid. Een handeling van een belastingplichtige is belastbaar en wordt effectief belast tenzij er een vrijstelling van btw voorhanden is. Wanneer een bestuurder-rechtspersoon buiten het kader van zijn statutaire opdracht van beheer, controle en leiding, andere diensten verleent aan de bestuurde vennootschap, dient elke prestatie afzonderlijk en zelfstandig te worden beschouwd in het kader van de btw-plicht.

Wanneer de bestuurder-rechtspersoon de opdeling van zijn verschillende activiteiten niet op een objectieve wijze bepaalt of toepast, beschouwt de administratie minimum 25 % van de aan de bestuurder-rechtspersoon toegekende vergoedingen als een vergoeding voor de taken als bestuurder.

Specifieke vrijstellingen. Indien de jaaromzet van de rechtspersoon de grens van € 25 000 niet overschrijdt, kan de rechtspersoon opteren voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen [1]. Lees meer op http://refibo.be/nieuws/2015/btw-vrijstelling-voor-kleine-ondernemingen-van-15-000-naar-25-000-vanaf-2016/

Let wel op, een btw-eenheid is uitgesloten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Indien er handelingen van de bestuurder-rechtspersoon onder de vrijstelling van artikel 44 van het Btw-Wetboek vallen, dient de rechtspersoon van deze handelingen geen btw aan te rekenen.

Beide vrijstellingen kunnen tevens gecombineerd worden.

Btw-eenheid. Gevestigde rechtspersonen die juridisch gezien zelfstandig zijn maar financieel, economisch en organisatorisch samenhangen, kunnen worden aanzien als één belastingplichtige. Bijgevolg kunnen rechtspersonen vragen om een btw-eenheid te vormen of tot één toe te treden. Een btw-eenheid heeft tot gevolg dat bestuurdersvergoedingen niet aan btw onderworpen zijn wanneer de bestuurder-rechtspersoon en de rechtspersoon waarin hij dat bestuurdersmandaat uitoefent, lid zijn van eenzelfde eenheid [2].

Om tot een btw-eenheid te komen, moeten de rechtspersonen kunnen aantonen dat zij verbonden zijn. Deze verbondenheidsvoorwaarden dienen uiteraard een permanent karakter te hebben.

Let wel, elk lid van de btw-eenheid is ten opzichte van de Staat hoofdelijk aansprakelijk voor alle btw schulden van de eenheid.

Natuurlijk persoon. Voor natuurlijke personen wijzigt er niets. Natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, blijven niet-belastingplichtig. Dit impliceert dat er geen btw dient aangerekend te worden op de uitgaande handelingen en dat de btw op de inkomende handelingen niet kan worden afgetrokken.

Tip. Optimaliseer samen met uw boekhouder uw situatie en laat u bijstaan bij uw nieuwe verplichtingen.


 

Documentatie:
Aangifte van aanvang (formulier 604 A) en wijziging (formulier 604 B) van btw-activiteit: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/aanvang_wijziging_einde_activiteit
Btw-kantorengids: http://financien.belgium.be/nl/kantoren

Bronnen:
[1] Art. 56bis Btw-Wetboek en KB nr. 19.
[2] Art. 4 §2 Btw-Wetboek en KB nr. 55.