Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Welke leasingovereenkomst is het voordeligst voor u: operationeel of financieel?

Welke leasingovereenkomst is het voordeligst voor u: operationeel of financieel?

  • On 03/08/2016

Maakt u beroepsmatig gebruik van een voertuig of een ander (on)roerend goed via een leasingcontract? Staat u hierbij zelf in voor de kosten van het onderhoud en het risico voor schade aan het object of niet? Zijn er nog verschillen waarmee u rekening moet houden om een optimale leasingovereenkomst uit de wacht te slepen?

Leasing. Algemeen gedefinieerd is leasing een overeenkomst waarbij de “lessor” voor een bepaalde periode het gebruiksrecht van een bedrijfsmiddel overdraagt aan een “lessee” in ruil voor een betaling of een reeks betalingen.

Leasingvoorwerpen. De bedoelde bedrijfsmiddelen zijn voornamelijk voertuigen. Echter kunnen ook andere roerende en onroerende goederen door middel van een leasingovereenkomst gefinancierd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onroerende leasing voor de verwerving van vastgoed of een roerende leasing voor productie- of kantoormateriaal.

Operationele vs. financiële leasing. Het is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de operationele leasing en de financiële leasing.

Onderstaande tabel schetst het verschil:

 

Financiële leasing

Operationele leasing

Doel

Het gebruiken en uiteindelijk kopen van een leaseobject (koop op afbetaling).

Het gebruik van een object
gedurende een bepaalde periode.

Aankoopoptie

Een aankoopoptie mag niet hoger zijn dan 15 %.

Een aankoopoptie is enkel mogelijk indien het bedrag meer is dan 15 % van de gedane investeringen door de lessor.

Contract opzegbaar

 Nee.  Ja.

Kosten

De kosten zijn eigen aan de lessee (bv. onderhoud, verzekering, etc.)

De kosten zijn eigen aan de lessor (bv. onderhoud, verzekering, etc.)

Risico’s

Indien het geleasede object voor de afloop van het contract defect raakt of schade oploopt, heeft de lessor niet de plicht om een nieuw object ter beschikking te stellen. De lessee staat met andere woorden in voor de risico’s.

De risico’s zijn voor de lessor.

Verzekering

De verzekering wordt gedragen door de lessee.

De verzekering wordt gedragen door de lessor.

Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn mogelijk in hoofde van de lessee volgens de normale gebruiksduur van het goed en niet volgens de looptijd van het contract.

Afschrijven is niet mogelijk. In hoofde van de lessee betreft de terugbetaling een kost die niet kan worden afgeschreven.

Terugbetaling

Maandelijks of driemaandelijks.

Maandelijks of driemaandelijks.

Restwaarde

≤ 15 % van het investeringsbedrag.

> 15 % van het investeringsbedrag.

Periode

Doorgaans lang.

Doorgaans kort.

Voordelen

– Rentetoelage (leasingpremie).
– Investeringsaftrek.
– Versnelde afschrijvingen, aangezien de leaseperiode meestal lang is en er mag worden afgeschreven volgens de normale gebruiksduur.
– Goedkoper.
– Interest voor 100 % fiscaal aftrekbaar.

– All-in formule.
– Balansratio’s worden niet negatief beïnvloed.
– Kosten worden sneller opgenomen in het resultaat.
– Interest voor 100 % fiscaal aftrekbaar.

Nadelen

– Opname van schuld op de balans.
– Er kunnen mogelijk onverwachte kosten opduiken.

– Er zijn geen investeringsstimulansen zoals rentetoelage en investeringsaftrek.
– Duurdere afbetalingen.

Conclusie. Afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft, het geleasede kopen of enkel gebruiken, zijn er twee soorten formules van leasing mogelijk. Wenst u het geleasede goed op termijn aan te kopen tegen een voordelige prijs, dan bent u gebonden aan het contract voor een langere termijn en staat u zelf in voor de risico’s en de kosten betreffende het object. Indien u daarentegen enkel voor een kortere termijn gebruik wenst te maken van het geleasede staat u niet in voor de risico’s en kosten verbonden aan het object. Aan het einde van de operationele leasingovereenkomst is het eveneens mogelijk het object aan te kopen. Echter zal de prijs beduidend hoger liggen dan na een financiële leasingovereenkomst.


Documentatie:
http://refibo.be/documentatie/overige/algemeen/financi%C3%ABle-en-operationele-lease-vergeleken