Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Moet uw huurcontract geregistreerd worden? En zo ja, door wie?

Moet uw huurcontract geregistreerd worden? En zo ja, door wie?

  • On 03/08/2016

Afhankelijk van het gebruik van het gehuurde goed gelden er verschillende regels voor wat betreft de registratieverplichting. Dient het onroerend goed enkel om in te wonen? Of, dient het (ook) als kantoor, bedrijfsgebouw, etc.?

Huisvesting. Een huurcontract waarbij een huis of een appartement wordt verhuurd dat uitsluitend dient om in te wonen, moet wettelijk gezien door de verhuurder worden geregistreerd. Het is wel mogelijk dat de partijen overeenkomen dat de huurder het contract laat registeren. Hou hierbij in het achterhoofd dat de registratie door de huurder slechts optioneel is en zeker niet dwingend van aard. De registratie is gratis en dient plaats te vinden binnen de twee maanden na de ondertekening door beide partijen van het contract in kwestie.

Niet uitsluitend huisvesting. Voor de (ver)huur van een onroerend goed dat niet (enkel) dient om in te wonen maar bijvoorbeeld (ook) dient als kantoorruimte of handelszaak, gelden andere regels. De verhuurder of de huurder is verplicht het contract te laten registreren binnen een termijn van vier maanden vanaf de registratie. Opgelet, het registreren van een huurcontract dat dient als kantoorruimte e.d. is niet gratis. De verschuldigde registratierechten zijn gelijk aan 0,2 % van het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten opgelegd voor de duur van het contract.

Voorbeeld. U betaalt € 115,2 aan registratierechten voor een huurcontract van 6 jaar met een huurprijs van € 750 en een huurlast van € 50 per maand. U maakt de berekening als volgt: 

(((€ 750 + € 50)*12)*6)*0,2 %.

Let op! Wanneer een goed zowel voor huisvesting als voor kantoordoeleinden dient, kan u twee afzonderlijke contracten opstellen. Op deze manier moet u enkel registratierechten betalen voor het huurcontract dat de kantoordoeleinden faciliteert.

Tip. Om misverstanden te vermijden, is het nuttig om een artikel op te nemen in het huurcontract dat bepaalt welke partij het contract zal registreren.

Bevoegd kantoor. Indien u naar de online kantorengids van de FOD Financiën surft, komt u in enkele kliks te weten aan welk kantoor u uw huurcontract ter registratie dient aan te bieden.

Doel. Door het registreren, krijgt het contract een “vaste datum” en wordt het bindend tegenover anderen dan de betrokkenen bij het contract. Derden moeten met andere woorden rekening houden met dit huurcontract vanaf de registratiedatum.

Door de registratie geniet de huurder wettelijke bescherming tegen uitzetting wanneer het goed bestemd voor huisvesting verkocht zou worden.

De registratie genereert bij het beëindigen door de huurder van het contract dat tot huur van een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats dient, een verplicht te vervullen opzegtermijn ten gunste van de verhuurder.

Geen registratie. De huurder hoeft geen opzegtermijn of -vergoeding te respecteren (respectievelijk 1, 2 of 3 maanden huur). Daartegenover staat dat de huurder ook geen rechten kan laten gelden indien het pand wordt verkocht.

Bijkomend dient de partij die gehouden is tot registratie er rekening mee te houden dat een geldboete gelijk aan het bedrag der rechten en met een minimum van € 25 verschuldigd zal zijn [1].

Tip. Uw boekhouder kent zijn/haar weg in deze administratieve procedure en staat u bij de registratie graag met raad en daad bij.


Bronnen:
[1] Art. 41 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Vlaams Gewest.