Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Zijn studiereizen, congressen en seminaries beroepskosten?

Zijn studiereizen, congressen en seminaries beroepskosten?

  • On 01/06/2017

De trends in uw sector op de voet volgen, uw expertise uitbouwen en netwerken. Wilt u professioneel geslaagd zijn, dan zijn deze to do’s essentieel. Kunt u bewijzen dat uw studiereizen, congressen en seminaries kaderen binnen uw beroepswerkzaamheid? Kan u deze kosten bovendien inbrengen?

Bijscholing en zelfontplooiing. We leven in een snel evoluerende maatschappij waarbij iedereen up-to-date moet zijn en blijven. Levenslang leren is een must. Ook expertise opbouwen, bijleren en zelfontplooiing zijn redenen om als zelfstandige of werknemer een opleiding te volgen.

Fiscaal aftrekbaar. Indien u een opleiding volgt om uw huidige functie met hogere kwaliteit, bekwaamheid en bredere inzichten te kunnen uitvoeren, is zij fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Direct verband met beroepswerkzaamheid. Een bijkomende opleiding is slechts een fiscaal aftrekbare beroepskost indien de opleiding direct verband houdt met het huidige beroep van de persoon in kwestie. De opleiding moet carrière bevorderend zijn. De bevordering kan hetzij onmiddellijk, hetzij voor de toekomst uitwerking hebben.

Of de opleiding effectief een duwtje in de rug van uw carrière geeft, wordt individueel beoordeeld.  De fiscus aanziet de studiekosten als aftrekbaar indien er zonder die kosten geen supplementaire belastbare inkomsten zouden zijn. Rechtbanken daarentegen oordelen dat het volstaat wanneer een verband bestaat tussen de kost en de inkomsten.

Promotie of carrièreswitch. Een opleiding die een carrièreswitch of een promotie mogelijk moet maken, kan niet worden ingebracht als beroepskost. Kosten die worden gemaakt om een nieuwe activiteit uit te oefenen, worden door het wetboek aanzien als uitgaven van persoonlijke aard.

Voorbeeld 1. Een advocaat mag de kosten voor een bijkomende studie inzake de stand van de wetgeving fiscaal inbrengen. Deze opleiding verhoogt de kennis van de advocaat en helpt hem in zijn beroepswerkzaamheden.

Voorbeeld 2. De kosten voor een taalcursus zijn in principe niet aftrekbaar. Bij uitzondering is het wel mogelijk de taalcursus als beroepskost te aanzien indien er vaak contact is met buitenlandse klanten.

Tip! Indien de band tussen de huidige beroepswerkzaamheid en de opleiding niet 100 % duidelijk is, is het aangewezen een goed onderbouwd dossier bij te houden. Op die manier kan de link tussen beiden worden bewezen.

Studiereizen, congressen en seminaries. De kosten voor studiereizen, (buitenlandse) congressen en seminaries mogen alleen als beroepskosten worden afgetrokken als ze rechtstreeks verband houden met het huidige beroep. De studiereizen hebben als doel “het verder bekwamen of vervolmaken”.

Indien het volgen van een congres slechts een onderdeel vormt van een volledig reisprogramma, wordt het aftrekbare gedeelte beperkt tot de congreskosten.

Er zijn drie richtlijnen die de betreffende persoon moet hanteren indien hij de kost van een studiereis, congres of seminarie wil aftrekken:

  • de kosten mogen de beroepsbehoeften niet op een onredelijke wijze overtreffen;
  • de reis- en verblijfskosten van de echtgenoot van de belastingplichtige zijn nooit in te brengen;
  • de kosten voor ontspannende toeristische en gastronomische evenementen tijdens de reis zijn niet aftrekbaar. Overdadige hotel- en restaurantkosten evenmin.

Tip! Om problemen met de fiscus te vermijden, is het aangewezen spontaan een deel van de kosten voor studiereizen, congressen en seminaries als privékosten te beschouwen.

Welke kosten? Alle gemaakte kosten in het kader van een studie komen in aanmerking. Zowel het inschrijvings- als het examengeld, de kosten van een MBA-opleiding, de handboeken en de syllabi zijn aftrekbaar.

Ook het eenvoudig studiemateriaal zoals kantoormateriaal (notaboeken, mappen, schrijfgerief, cartridge, etc.) kan worden afgetrokken als onderdeel van de studiekosten.

Let op als werknemer! Eventuele terugbetalingen door de werkgever van een gedeelte van de kosten die verband houden met de opleiding moeten worden vermeld op de aangifte van de personenbelasting als een belastbaar voordeel van alle aard. Wanneer de werkgever beroeps- of privékosten van de werknemer ten laste neemt, vormt dit in hoofde van de werknemer een belastbare bezoldiging.

Vaak kan u kosten of investeringen fiscaal inbrengen. Contacteer REFIBO en geniet van elk voordeel. Wij zijn bereikbaar op het nummer + 32 9 223 31 54 of per e-mail studiedienst@refibo.be.


Documentatie:
Lijst aftrekbare kosten: http://refibo.be/documentatie/aftrekbaarheid/aftrekbaarheid-van-kosten/refibo-lijst-van-aftrekbare-kosten-inkomstenbelasting-en-btw