Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Aftrek btw slechts mogelijk bij correct opgemaakte factuur

Aftrek btw slechts mogelijk bij correct opgemaakte factuur

  • On 06/06/2012

Om in het kader van een beroepsmatige uitgave btw te kunnen aftrekken heeft u een factuur nodig. Deze factuur moet bovendien enkele verplichte vermeldingen bevatten zoals uw de factuurdatum, btw-nummer, uw adresgegevens, enzovoort. Omdat elke vermelding cruciaal is voor de aftrekbaarheid van de factuur, is het van belang om elke factuur te controleren.

Enkele aandachtspunten bij het controleren en opmaken van een factuur:

  • Een van de verplichte vermeldingen is de factuurdatum. Verschilt deze datum van datum waarop de goederen geleverd worden dan moet ook de de datum van de levering van de goederen of de dienstverrichting, of de datum van de incassering van de prijs of een deel ervan, vermeld worden. Wanneer de datum van levering niet op de factuur vermeld staat, wordt veronderstelt dat de levering doorging op de datum van uitreiking van de factuur Dit omdat het de datum van levering of van de voltooiing van de dienst is die bepaalt wanneer een factuur opgenomen moet worden in de btw-aangifte.
  • Wanneer er gefactureerd wordt met een medecontractant moet dit aangeduid worden op de factuur met de volgende tekst: “Vrijgesteld wegens intracommunautaire levering”.
  • Wanneer er een buitenlandse speler in het spel is moet uiteraard het juiste btw-tarief toegepast worden. Concreet moeten bij verrichten die plaatsvinden tussen meerdere landen de btw voldaan worden in het land waar de dienst plaatsvindt of geacht wordt plaats te vinden. De plaats waar de btw geacht wordt plaats te vinden, hangt af van de hoedanigheid van de actoren.
    • Een verrichting tussen twee ondernemingen wordt geacht plaats te vinden in het land van de verkrijger van de dienst.
    • Een verrichting die een onderneming levert aan een consument wordt geacht plaats te vinden in het land van de dienstverrichter.

Opdat buitenlandse ondernemingen zouden weten of ze een dienst leveren aan een consument of onderneming, moet een onderneming steeds haar btw-nummer kenbaar maken. Wanneer het btw-nummer niet wordt meegedeeld zal de buitenlandse dienstverrichter (buitenlandse) btw moeten aanrekenen. De Belgische btw blijft echter ook verschuldigd. Indien u deze niet zou betalen riskeert u een boete en eventuele nalatigheidsinteresten.
Wanneer u, als onderneming, een dienst verleent aan een buitenlandse onderneming zal de (eventuele) btw verschuldigd zijn in het buitenland. Wanneer er een factuur moet worden opgemaakt zonder Belgische btw, is hiervoor een btw-nummer vereist. Daarbovenop zal er een bijzondere btw-aangifte moeten ingediend worden en zal er een intracommunautaire opgave moeten worden opgesteld.

Als laatste willen we nog vermelden dat wie btw vermeld op een factuur vermeld schuldenaar wordt van de belasting op het moment van het uitreiken van de factuur. Dit is zelfs van toepassing wanneer er geen dienst verstrekt werd, noch een goed geleverd werd.Onderkant formulier