Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Aftrekmogelijkheden van managementvergoedingen

Aftrekmogelijkheden van managementvergoedingen

  • On 18/08/2011

De aftrek van managementvergoedingen is vaak het onderwerp van hevige discussies tussen enerzijds de fiscus en anderzijds de belastingplichtigen. Wie echter rekening houdt met volgende regels, zal de kans op aftrekbaarheid van dergelijke vergoedingen zien toenemen.

Regel 1

De fiscus zal uiteraard geen aftrek toestaan voor fictieve prestaties. Het is dan ook belangrijk dat u, als belastingplichtige, kan aantonen dat de vergoedingen het resultaat zijn van effectief geleverde prestaties. Hiervoor zal het belangrijk zijn dat er een contract bestaat tussen de managementvennootschap en de werkvennootschap. Daarnaast zal er ook moeten kunnen bewezen worden dat de managementvennootschap over voldoende infrastructuur, personeel, kennis, enz. beschikt om de contractuele prestaties uit te voeren. Als laatste moeten de facturen duidelijk vermelden wat de geleverde prestaties precies inhielden. Enkel ‘managementprestatie’ vermelden zal dus niet voldoende zijn.

Regel 2

Een tweede punt bestaat erin dat de managementvergoedingen moeten overeenstemmen met de geleverde prestaties. Overdreven vergoedingen zullen niet aftrekbaar zijn, althans niet voor het overdreven deel. Wat ‘overdreven’ is en wat niet, wordt bepaald door een vergelijking te maken met ‘marktconforme’ vergoedingen. Dit zijn vergoedingen die tot stand zouden gekomen zijn tussen twee onafhankelijke partijen, voor een gelijkaardige prestatie. Wie een managementvergoeding wil uitbetalen zal er dus goed aan doen om duidelijk te vermelden hoe deze vergoeding tot stand gekomen is: per uur, per prestatie,… Forfaitaire vergoedingen, zonder verdere uitleg, zijn met andere woorden te vermijden