Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Beloon uw trouwe werknemers met een fiscaal voordelige anciënniteitpremie

Beloon uw trouwe werknemers met een fiscaal voordelige anciënniteitpremie

  • On 03/10/2011

Jonge werknemers zijn gekend omwille van hun neiging tot ‘jobhoppen’: het overschakelen van de ene job op de andere. Echter ook iets oudere werknemers staan vaak positief tegenover een jobverandering. In onze huidige kennismaatschappij staat het verlies van een werknemer gelijk met het verlies van kennis. Hoe meer u het verloop binnen uw organisatie kan beperken, hoe sterker u dan ook zal staan als onderneming. Het voeren van een degelijk retentiebeleid is dan ook noodzakelijk.

Een mogelijke peiler in het retentiebeleid van uw organisatie kan het toekennen zijn van een anciënniteitspremie. Een dergelijke premie kadert binnen de sociale voordelen. Dit betekent dat u geen werknemers mag uitsluiten van de premie: kent u de premie toe aan één werknemer, dan moet u de premie ook toekennen aan alle andere werknemers. Als zaakvoerder of bestuurder heeft u geen recht op een anciënniteitspremie.

Een anciënniteitspremie kan, per werknemer, maximaal twee keer toegekend worden[1]. Een eerste keer ten vroegste in het jaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is, een tweede keer ten vroegste wanneer de werknemer de kaap van 35 jaar dienst bereikt heeft. Dit betekent niet dat de premie enkel kan de toegekend worden in het jaar van 25 jaar of 35 jaar dienst. Gebeurt de toekenning van de premie op een ander moment (later) dan moet u wel duidelijk zijn omtrent de reden van toekenning, namelijk 25 of 35 jaar dienst.

De hoogte van de eerste premie mag maximaal gelijk zijn aan het bruto maandloon van de werknemer. Bij een tweede premie mag u een dubbel bruto maandloon weggeven. U kan de premie bovendien bepalen op basis van het gemiddelde brutoloon in uw organisatie, tijdens het vorige jaar. Voor medewerkers onderaan de ladder, kan dit een groot verschil betekenen! Hoe u de premie toekent beslist u zelf. Zo kan u de premie toekennen in geld, maar ook door het geven van een geschenk of waardebon.

Een dergelijk premie is niet aftrekbaar bij uw vennootschap, daartegenover staat dat de werknemer ook niet belast wordt op het voordeel. Indien u echter meer zou geven dan het toegelaten maximum is de premie in principe wel aftrekbaar als bezoldiging, wanneer u dit ook zo vermeld op de loonfiche van de betrokken medewerkers. Uiteraard zullen zij dan wel ook belast worden op het deel dat hoger is dan de toegelaten grens.

 


[1] Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc 27/2011) dd. 23.05.2011