Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Muziekverenigingen: belastingplichtig of niet?

Muziekverenigingen: belastingplichtig of niet?

  • On 18/08/2011

Beeldt u een lokale muziekvereniging in die jaarlijks een concert organiseert en daarnaast enkele publieke evenementen opluistert. Is dit nu een belastingplichtige of niet?

Laten we beginnen met de definitie van een belastingplichtige, volgens het btw-wetboek: “ Een belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, ongeacht op weke plaats de economische activiteit werd uitgeoefend.”

Beeldt u nu een lokale muziekvereniging in die jaarlijks een concert organiseert en daarnaast enkele publieke evenementen opluistert. Is dit nu een belastingplichtige of niet? Het antwoord hangt af van de vraag of dergelijke activiteiten al dan niet beschouwd moeten worden als een economische activiteit . De minister van financiën bracht hieromtrent meer duidelijkheid[1]. Hij stelt namelijk enkele voorwaarden waaruit kan afgeleid worden of een dergelijke vereniging al dan niet een economische activiteit uitoefent.

De voorwaarden zijn de volgende:

  • Het optreden van de leden, geschiedt in het kader van hun vrijetijdsbesteding
  • De prijs die de verenigingen aan de organisator vragen voor hun optreden, mag niet meer zijn dan de vergoeding van hun kosten
  • De gevraagde vergoeding en/of toegangsgeleden mag uitsluitend worden gebruikt voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging of groepering

Deze voorwaarden gelden voor alle verenigingen en groeperingen uit de muzieksector, zoals harmonieën, fanfares en andere muziekensembles die eigen concerten organiseren of die optreden voor organisatoren van schouwspelen, stoeten en andere feestelijkheden. Wanneer aan de vermelde voorwaarden voldaan is, wordt de vereniging of groepering niet beschouwd als een belastingplichtige.

Een andere onduidelijkheid met betrekking tot muziekverenigingen werd ook toegelicht door de minister. Het gaat hier om het feit of activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van financiële steun al dan niet onderworpen zijn aan de btw. De minister liet weten dat er op dit vlak een onderscheid gemaakt moet worden tussen twee gevallen. Enerzijds is er de financiële steun die ontvangen wordt zonder enige vorm van tegenprestatie. In dit geval is er geen btw verschuldigd. Anderzijds kan dergelijke financiële steun ook verbonden zijn met een ‘tegenprestatie’, in de vorm van met btw belastbare publiciteitsdiensten, ten voordele van de sponsor. In dit geval is er btw (21%) verschuldigd op de belastbare diensten.

Aangezien dergelijke verenigingen vaak nogal kleinschalig zijn, kan men eventueel wel een beroep doen op de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Deze stelt dat ‘belastingplichtigen van wie de jaaromzet, gerealiseerd tijdens het voorgaand kalenderjaar, niet meer bedraagt dan € 5 580’ een belastingvrijstelling genieten voor de levering van goederen en diensten die ze verrichten.

 


[1] Vraag nr. 435 van de heer Deseyn dd. 19.02.2010