Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

ARKimedes: kleine beleggers investeren in KMO’s

ARKimedes: kleine beleggers investeren in KMO’s

  • On 10/03/2008

ARKimedes is het eerste systeem in Vlaanderen waarbij met middelen van de modale belegger in lokale KMO’s wordt geïnvesteerd.

ARKimedes werd in 2005 opgestart als initiatief van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en de Vlaamse Regering. De ARK staat voor Activering van Risicokapitaal. Het systeem wil dan ook het aanbod van risicokapitaal verdubbelen door professionele investeringsfondsen tot 1 euro extra aan te bieden voor elke euro die zij in een Vlaamse KMO investeren. ARKimedes-aandeelhouders ondersteunen niet alleen de Vlaamse economie, maar genieten op basis van hun financiële inbreng ook van een fiscaal voordeel. Er zijn twee ARKimedesfondsen opgericht. Het eerste fonds, ARKimedes-Fonds NV, heeft een fondsgrootte van € 111,1 miljoen, geld dat werd opgehaald door middel van een gecombineerde uitgifte van aandelen en obligaties waaraan een gewestgarantie en een fiscaal voordeel verbonden waren. Op 4 juni 2010 werd een tweede fonds, ARKimedes-Fonds II NV, opgericht. Dat heeft een fondsgrootte van € 100 miljoen, geld dat ditmaal rechtstreeks werd ter beschikking gesteld uit de begroting van de Vlaamse regering via PMV NV.

ARKIV’s. De door ARKimedes erkende investeringsfondsen worden ARKIV’s genoemd. Het ARKimedes-Fonds is een dakfonds. Het investeert niet rechtstreeks in KMO’s, maar wel in de erkende investeringsfondsen. ARKimedes is in elke ARKIV minderheidsaandeelhouder. Een ARKIV moet voor elke euro die door het ARKimedes-Fonds wordt ingebracht, minstens één euro bij privé-investeerders ophalen. De ARKIV’s zijn bovendien statutair gehouden om in hun specifieke doelondernemingen te investeren. Alleen de fondsen met de beste track records en vooruitzichten worden geselecteerd. Tot nog toe vroegen 25 investeringsfondsen een erkenning als ARKIV aan, waarvan er vijftien werden goedgekeurd en intussen dertien operationeel zijn.

Binnen de ARKIV’s zijn er heel wat ondernemers met bewezen ervaring en reputatie actief. Ze stellen hun expertise en netwerk ter beschikking van de doelondernemingen. Een ondernemer heeft hierdoor veel sneller toegang tot bepaalde contacten en afzetmarkten. Bovendien houdt de aanwezigheid van een externe durfkapitalist in een doelonderneming het management voortdurend alert, zodat het met alle krachten aan de realisatie van de businessplannen werkt.

Intussen werd 38,8 miljoen euro in 57 bedrijven – met samen 850 arbeidsplaatsen – geïnvesteerd. Daarnaast hebben ze voor ongeveer 10 miljoen euro bindende offertes in 21 andere KMO’s.

Voorwaarden. Om van ARKimedes-steun te kunnen genieten moet een KMO een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest hebben of bereid zijn om er binnen de twee jaar één te openen. De onderneming mag maximaal 250 werknemers tellen en een omzet van hoogstens 50 miljoen euro halen. Het balanstotaal mag niet boven de 40 miljoen euro uitkomen. Bovendien moet het een zelfstandige onderneming zijn, wat betekent dat een grote firma – die zelf niet aan de eerder vermelde cijfers voldoet – minder dan 25 % van de aandelen in handen mag hebben. Aangezien het Belgische bedrijvenlandschap grotendeels uit al dan niet familiale KMO’s bestaat, is het aannemelijk dat de meeste ervan – mits voorlegging van een stevige businesscase – van de ARKimedes-regeling kunnen gebruikmaken.

Hoe aanvragen? Een KMO moet een goed onderbouwd businessplan uitwerken en zich daarmee tot één of meerdere ARKIV’s wenden. De lijst van de ARKIV’s, hun investeringsfocus en contactgegevens, vinden ze op de website www.kapitaalzoektondernemer.be. De ARKIV’s treden als aanspreekpunt voor de ondernemers op en beslissen over de investeringsdossiers. Het ARKimedes-Fonds komt dus niet tussen in de investeringsbeslissingen van de ARKIV’s. Het aantal behandelde dossiers varieert naargelang de ARKIV. De grootste filtering in de dossiers gebeurt in de beginfase, na ontvangst van de aanvraag. Daarna volgt een gesprek en kan de ondernemer zijn businesscase persoonlijk toelichten.

 

Meer info: www.kapitaalzoektondernemer.be

Bron: http://www.kmopme.be en www.agentschapondernemen.be