Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verliezer betaalt advocaatkosten tegenpartij

Verliezer betaalt advocaatkosten tegenpartij

  • On 11/03/2008

Een proces verliezen kan u in het slechtste geval tot € 30.000 extra kosten.

Sinds 1 januari 2008 draait de verliezer in een proces mee op voor het ereloon van de advocaat van de winnende tegenpartij (wet van 21 april 2007 en K.B. van 26 oktober 2007). De rechtsplegingsvergoeding (de tussenkomst voor de juridische kosten voor de winnende advocaat) was vroeger verwaarloosbaar, maar door de recente wetswijziging is ze dus fel verhoogd. Ondernemingen zullen in het algemeen meer moeten betalen als ze verliezen van een particulier, dan omgekeerd. Zij hebben immers meestal meer financiële draagkracht.

Het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 bepaalt voor elk soort geschil een basis-, minimum- en maximumvergoeding. Voor de geschillen die op niet in geld waardeerbare vorderingen betrekking hebben, bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingvergoeding € 1.200 (minimum € 75 en maximum € 10.000). Voor geschillen die wel in geld waardeerbaar zijn, hangen de bedragen van de vordering zelf af. Ze zijn bepaald in deze tabel die in het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 wordt vermeld:

Vordering (€)

Basisbedrag (€)

Minimumbedrag (€)

Maximumbedrag (€)

Tot 250

150

75

300

250 – 750

200

125

500

750 – 2 500

400

200

1 000

2 500 – 5 000

650

375

1 500

5 000 – 10 000

900

500

2 000

10 000 – 20 000

1 100

625

2 500

20 000 – 40 000

2 000

1 000

4 000

40 000 – 60 000

2 500

1 000

5 000

60 000 – 100 000

3 000

1 000

6 000

100 000 – 250 000

5 000

1 000

10 000

250 000 – 500 000

7 000

1 000

14 000

500 000 – 1 000 000

10 000

1 000

20 000

Boven 1 000 000

15 000

1 000

30 000

 

Het valt te verwachten dat men door de verhoogde rechtsplegingsvergoeding minder snel geneigd zal zijn een proces aan te spannen. Zeker voor de middelgrote zaken wil een eiser misschien niet het risico lopen tot 10.000 euro extra te moeten neertellen als hij verliest. Het zal niet meer opgaan onder het motto “je weet maar nooit” een proces te starten. De advocaat moet nog beter advies verlenen over het al dan niet voeren van een proces om te vermijden dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor een mogelijke fout.

 

Bronnen:

– Wet van 21 april 2007

– K.B. van 26 oktober 2007

– www.kmopme.be

– www.trends.be