Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ziekteverzuim blijft stijgen

Ziekteverzuim blijft stijgen

  • On 21/03/2008

Belgische bedrijven krijgen steeds meer te maken met ziekteverzuim. Sinds 2002 steeg het absenteïsme in België met een constante trend. Nooit eerder was het totale ziekteverzuim (kort- én langdurend) zo hoog als in 2012.

Vooral langdurig verzuim. Dat blijkt uit het rapport ‘Out of office. Ziekteverzuim 2012’ van SD Worx. Dit hoge cijfer is vooral te wijten aan het langdurige verzuim. Hiermee wordt een afwezigheid bedoeld van tussen de 1 en de 12 maanden. Sinds 2008 is dit langdurig verzuim aan een geweldige opmars begonnen. Terwijl het langdurend verzuim in 2008 slechts 1,56% bedroeg, liep het in 2012 op tot maar liefst 2,33%, een stijging van bijna de helft. SD Worx geeft een ouder wordende arbeidspopulatie, de crisis, werkdruk, arbeidsomstandigheden, demotivatie en de problematiek van de citroenloopbaan als verklarende factoren.

Het kortdurende verzuim van 2012 bleef op het niveau van 2011. Belgische werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) waren gemiddeld 47 uur kortdurend afwezig wegens ziekte, of meer dan volle 6 werkdagen. Wanneer we dit vergelijken met cijfers van 2002, waar dat nog 43 uur was, is de stijgende trend merkbaar. Deze trend is ook voelbaar in de portemonnee van de bedrijven. Het loon van arbeiders en bedienden is namelijk gedurende 30 dagen gegarandeerd. Dit kortdurend verzuim vormt bijgevolg een belangrijke kost voor bedrijven. Zo haalt SD Worx aan dat in 2012 een Belgisch bedrijf met 100 medewerkers gemiddeld € 88 955 uitgaf aan gewaarborgd loon van ziek gemelde medewerkers. Dat is 13% of € 10 000 meer dan in 2008, toen de gemiddelde kost voor een bedrijf met 100 medewerkers nog € 78 426 euro bedroeg.

Vaker ziek in de gezondheidszorg. De verschillen per sector zijn overigens vrij groot. De sector van de niet-commerciële dienstverlening springt hier in het oog, waar het verzuim in onder meer de gezondheidszorg en de sector van de maatschappelijke dienstverlening zeer hoog is. Arbeiders uit die sector waren in 2012 gemiddeld 72 uur afwezig wegens ziekte en bedienden 49 uur. Dat is een stuk hoger dan arbeiders uit de industrie, die in 2012 maar liefst twee volle werkdagen minder afwezig waren (58 uur) en bedienden uit de industrie, die zich in 2012 slechts 31 uur ziek meldden.

Hoe minder men werkt, hoe minder men komt werken. Deeltijdse werknemers bleken vorig jaar gemiddeld 56 uur afwezig wegens ziekte en voltijdse werknemers 43 uur.

Andere verschillen. Arbeiders waren 61 uur ziek. Shiftarbeiders 63 uur. Bij bedienden lag het gemiddelde aantal uren verzuim op 41 uur. In kmo’s met minder dan 20 werknemers lag het absenteïsme in 2012 met 33 uur het laagst; in bedrijven met meer dan 1000 werknemers het hoogst. Daar waren medewerkers vorig jaar 54 uur afwezig wegens ziekte.

 

Bron: Het rapport ‘Out of office. Ziekteverzuim 2012’ van SD Worx