Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Bestuurder kan eigen ontslag laten publiceren

Bestuurder kan eigen ontslag laten publiceren

  • On 07/04/2008

Bestuurder van een vennootschap kan zelf zijn ontslag laten publiceren indien de vennootschap dit nalaat.

Als bestuurder van een vennootschap bent u in principe niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. In een aantal gevallen kan u echter wél aansprakelijk gesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het Wetboek Vennootschappen (incl. de boekhoudwetgeving) of de statuten worden geschonden. Ook kennelijke bestuursfouten of een onrechtmatige daad leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

Een manier om aan uw aansprakelijkheid te ontsnappen, is logischerwijze uw ontslag als bestuurder. Alle fouten of schendingen die sinds uw ontslag voorkomen, kunnen niet meer op u verhaald worden. Uw ontslag is echter pas tegenstelbaar aan derden van zodra dit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met andere woorden: zolang uw ontslag niet gepubliceerd is, blijft u aansprakelijk.

Soms gebeurt het echter dat de vennootschap uw ontslag niet aanvaardt en dus weigert om tot publicatie over te gaan. Om deze vorm van ‘gijzeling’ tegen te gaan, wordt in de rechtspraak algemeen aanvaard dat een bestuurder zelf zijn of haar ontslag kan publiceren indien een vennootschap dit nalaat. Dit werd eerder bevestigd door de Rechtbank van koophandel in Tongeren.

 

Bronnen: www.tijd.be, www.svmb.be (14/03/2008)