Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Belangrijke Update: Nieuwe EPC-regels voor verhuur aan vennootschappen

Belangrijke Update: Nieuwe EPC-regels voor verhuur aan vennootschappen

  • On 07/06/2024

De Vlaamse wetgever heeft recent wijzigingen doorgevoerd in het Energiebesluit, met nieuwe richtlijnen met betrekking tot energieprestatiecertificaten (EPC’s). Deze aanpassingen hebben betrekking op verhuringen aan vennootschappen. Hieronder leest u wat er verandert en hoe dit van invloed kan zijn op vastgoedeigenaren en huurders.

Invoering van EPC bij verhuur zonder publiciteit

Het EPC voorziet mogelijke kopers of huurders van informatie over de energiezuinigheid van een pand. Nieuw is dat bij verhuur een EPC vereist zal zijn, ongeacht of er publiciteit wordt gemaakt of niet. Voorheen was dit alleen vereist bij verkoop of bij het vestigen van een erfpacht of opstalrecht. Zelfs bij verhuur aan de eigen vennootschap, zonder publieke bekendmaking, zal nu een EPC moeten worden voorgelegd.

Tijdige voorlegging bij huurovereenkomst

Het EPC moet uiterlijk beschikbaar zijn voor het sluiten van de huurovereenkomst. Als er publiciteit is voor de verhuur, moet het certificaat al beschikbaar zijn bij de eerste bekendmaking van die publiciteit. Deze nieuwe verplichting geldt voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen of eenheden en treedt in werking op 1 oktober 2023. Dit betekent dat huurovereenkomsten gesloten na die datum onder deze nieuwe regelgeving vallen.

De verplichting geldt niet voor tijdelijke gebouweenheden die niet langer dan twee jaar worden gebruikt, voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m², of voor een eenheid met een vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² in een industrieel gebouw.

Geldt dit ook voor kantoorruimte in uw woning?

Nee, normaal gesproken niet. Als u een of meerdere kamers als kantoor verhuurt aan uw vennootschap, vormen deze ruimtes meestal geen aparte ‘gebouweenheid’. Een gebouweenheid moet namelijk functioneel zelfstandig zijn en een eigen afsluitbare toegang hebben vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte.

Steekproeven en boetes

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voert steekproeven uit om te controleren of er een geldig EPC aanwezig is. Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief en kan hij schriftelijke argumenten indienen. Bij onvoldoende overtuigende argumenten riskeert de eigenaar een boete tussen 500 en 5.000 euro. Het betalen van de boete is geen vervanging voor het opstellen van een EPC; zelfs bij een boete blijft de verplichting om een EPC op te stellen van kracht.

Indexatie van Huurprijzen

De Vlaamse regering heeft ook de indexatie van huurprijzen beperkt voor woningen zonder EPC of met een label D, E en F gedurende één jaar, van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Vanaf 1 oktober 2023 is indexering van de huurprijs voor deze woningen opnieuw toegestaan, maar volgens een aangepaste formule.

Het EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR)

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden, beter bekend als EPC NR, geeft een gedetailleerd beeld van de energie-efficiëntie van een niet-residentiële gebouweenheid zoals kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen. Dit certificaat is essentieel om te weten welke stappen nodig zijn om een pand energiezuiniger te maken, met het uiteindelijke doel om te renoveren naar een koolstofneutraal gebouw.

1. Voorwaarden

Het EPC NR is vereist voor alle niet-residentiële gebouweenheden, behalve voor woon-, industrie- en landbouwgebouwen. Dit certificaat is vijf jaar geldig en bevat zowel een energiescore als een energielabel (van G tot A), waarmee de energieprestatie van het pand op een schaal van slecht naar goed wordt weergegeven. Bij ontbreken van voldoende meetgegevens kan een label X worden toegekend.

2. Procedure

Het opstellen van een EPC NR vereist een grondige evaluatie door een erkende energiedeskundige. Deze deskundige bezoekt de locatie, beoordeelt de isolatie, ramen, verwarmings- en koelingsinstallaties, en registreert meterstanden en eventuele duurzame energie-oplossingen. Op basis van deze inspectie en aanvullende bewijsstukken wordt het EPC NR opgesteld met behulp van gespecialiseerde software.

3. Kosten

De kosten voor een EPC NR kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw en de tarieven van de energiedeskundige. Het is belangrijk om een erkende energiedeskundige in te schakelen voor een nauwkeurige beoordeling.

4. Regelgeving

Sinds 1 januari 2023 is een EPC NR verplicht bij verkoop, verhuur en alle notariële overdrachten van niet-residentiële gebouweenheden. Vanaf 2026 moeten alle grote niet-residentiële eenheden een EPC NR hebben, ongeacht of er sprake is van verkoop of verhuur. Voor kleine niet-residentiële eenheden is er de optie om een EPC kNR te laten opstellen, wat vergelijkbaar is met het EPC voor residentiële eenheden.

5. Veelgestelde vragen

  • Wanneer moet ik een EPC NR hebben? U moet een EPC NR hebben bij verkoop of verhuur van een niet-residentiële gebouweenheid sinds 1 januari 2023.
  • Hoe lang is een EPC NR geldig? Een EPC NR is vijf jaar geldig.
  • Wat zijn de uitzonderingen? Uitzonderingen gelden voor tijdelijke constructies (korter dan twee jaar in gebruik), kleine alleenstaande gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m², en gebouwen die volledig gesloopt gaan worden met een verleende sloopvergunning.

Heeft u nog verdere vragen over het EPC bij verhuur aan vennootschappen of andere energiegerelateerde zaken? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!