Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Liquidatiesreserve: is het slim om deze fiscaalvriendelijk te beleggen?

Liquidatiesreserve: is het slim om deze fiscaalvriendelijk te beleggen?

  • On 07/06/2024

Het beheer van financiële middelen is cruciaal voor de groei en stabiliteit van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Een belangrijke strategie die KMO’s kunnen benutten om hun fiscale last te verlichten, is het aanleggen van een liquidatiereserve. Deze reserve biedt een aantrekkelijk belastingvoordeel door een lagere belastingdruk op ingehouden winsten mogelijk te maken. Dit artikel onderzoekt de voordelen en mogelijkheden van het fiscaalvriendelijk beleggen van de liquidatiereserve, zodat KMO’s niet alleen hun belastingverplichtingen optimaliseren, maar ook hun financiële toekomst veiligstellen. Door de juiste beleggingsstrategieën te implementeren, kunnen KMO’s profiteren van extra inkomsten en een versterkte financiële positie op lange termijn.

Wat is een liquidatiereserve – een opfrissing

Een liquidatiereserve is een specifieke passiefrekening waarop een kleine of middelgrote onderneming (KMO) jaarlijks een deel van haar winst boekt. Het aanleggen van een liquidatiereserve is derhalve niet mogelijk voor grote ondernemingen.

Bij de aanleg van een liquidatiereserve dient onmiddellijk 10% roerende voorheffing te worden betaald. Indien de vennootschap vervolgens de vijfjarige wachttermijn respecteert en de gelden pas na vijf jaar uitkeert, is een verlaagd tarief van 5% roerende voorheffing verschuldigd. Op deze wijze wordt in totaal slechts 15% roerende voorheffing betaald, in tegenstelling tot de 30% die van toepassing is bij het uitkeren van een dividend.

Gedurende de vijfjarige periode kan deze reserve niet verder worden aangevuld, noch kunnen er andere voordelen uit worden gehaald, en brengt zij geen rente op. In wezen blijft het geld inactief op de rekening staan.

Heeft u als bestuurder al overwogen om deze gelden fiscaalvriendelijk te beleggen?

Mogelijkheden van veilige, fiscaalvriendelijke beleggingen

  1. Termijnrekening

Een termijnrekening is ideaal voor een bestuurder die geen beursrisico wil lopen en biedt een veilige manier om kapitaal te beleggen. Bij een termijnrekening wordt een vooraf overeengekomen rentepercentage verkregen dat geldt voor de gehele looptijd.

Een belangrijk voordeel van de termijnrekening is dat deze geen bijkomende kosten met zich meebrengt. Momenteel is het mogelijk een bruto rente van ongeveer 3% te verkrijgen, op voorwaarde dat het kapitaal voor een bepaalde periode (variërend van enkele maanden tot meerdere jaren) wordt vastgezet.

Fiscaal gezien is een termijnrekening eveneens aantrekkelijk. In principe worden de interesten van een termijnrekening in uw vennootschap onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Echter, voor vennootschappen wordt deze roerende voorheffing verrekend met de vennootschapsbelasting, die 20% of 25% bedraagt. Hierdoor betaalt u effectief slechts 20% of 25% belasting aan de staat.

Concreet: Indien uw vennootschap een bedrag van 500.000 euro aan beschikbare reserves belegt op een termijnrekening voor een periode van 12 maanden met een bruto rente van 4,10%, wordt de renteopbrengst belast tegen een tarief van 20%. Dit resulteert in een netto-opbrengst van 3,3%, oftewel 16.500 euro na één jaar.

  1. Obligaties of obligatiefondsen

Wanneer u weet dat u uw kapitaal voor een langere termijn kan vastzetten, kunt u overwegen te beleggen in obligaties of een obligatiefonds. Obligaties en obligatiefondsen vallen onder het algemeen fiscaal principe dat meerwaarde en inkomsten belastbaar zijn, terwijl minderwaarden in principe aftrekbaar zijn.

De aankoop van obligaties kan fiscaal aantrekkelijk zijn in de huidige markt, omdat er de mogelijkheid bestaat om obligaties onder pari te kopen. Dit betekent dat u de obligaties kunt aanschaffen voor minder dan hun nominale waarde, maar dat u op de vervaldatum toch 100% van de nominale waarde ontvangt.

Het is belangrijk op te merken dat er in België doorgaans 30% roerende voorheffing wordt geheven op de rente die u ontvangt van obligaties.

Daarnet werd reeds vermeldt dat er geen kosten worden aangerekend voor termijnrekeningen. In tegenstelling tot de termijnrekening, zijn er bij het investeren in obligaties of obligatiefondsen instapkosten die kunnen variëren tussen 1% en 2%, evenals jaarlijkse beheerkosten van 0,8% tot 1,2%. Verder is het belangrijk te vermelden dat de gerealiseerde meerwaarde belastbaar is. Indien er een minderwaarde is, is deze aftrekbaar.

Wat deze belegging interessant maakt, is dat het rendement na ongeveer 3 tot 4 jaar kan oplopen tot 3% à 3,5% bruto.

  1. Wereldwijde aandelenfondsen of ETF’s

Het investeren in individuele aandelen is fiscaal ongunstig voor vennootschappen, omdat de gerealiseerde meerwaarde op individuele aandelen wordt belast tegen het vennootschapsbelastingtarief van 25%. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) kan dit tarief echter worden verlaagd tot 20% op de eerste €100.000 winst.

Een ETF (Exchange Traded Fund) of tracker is een beleggingsfonds waarvan de strategie bestaat uit het repliceren of “tracken” van de prestaties van een financiële index. In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen, verlaagt deze passieve benadering de kosten aanzienlijk en vermijdt het fouten van kapitaalbeheerders. De meeste trackers worden de gehele handelsdag op de beurs verhandeld.

Een ETF vormt in de eerste plaats een gewoon beleggingsfonds waarbij het geld van verschillende beleggers worden samengebracht en om gevarieerde effectenportefeuille op te bouwen. Deze portefeuille kan dan bestaan uit obligaties, aandelen of andere financiële producten.

Bij beleggingen in een goed gespreid wereldwijd fonds of een goedkopere tracker of ETF, wordt de gerealiseerde meerwaarde eveneens belast in de vennootschapsbelasting, maar eventuele verliezen zijn niet belastbaar. De jaarlijkse kosten van een wereldwijde ETF liggen tussen 0,2% en 0,3%, wat aanzienlijk lager is dan de kosten van wereldwijde fondsen, die variëren van 1,3% tot 2%. Het feit dat de trackers of ETF’s beperkt zijn in hun kostenstructuur is een belangrijk voordeel.

Het is echter belangrijk voor KMO’s om te voorkomen dat zij worden geclassificeerd als een “financiële vennootschap”. Financiële vennootschappen zijn vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van hetzij de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarde.

Indien een KMO wordt aangemerkt als een financiële vennootschap, is het niet meer mogelijk om te profiteren van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting op de eerste schijf van €100.000 winst.

Door de juiste beleggingsstrategieën te implementeren, kunnen KMO’s profiteren van extra inkomsten en een versterkte financiële positie op de lange termijn. Het is van groot belang dat KMO’s zorgvuldig overwegen hoe ze hun liquidatiereserve beleggen om het meeste uit hun financiële middelen te halen. Door gebruik te maken van fiscaalvriendelijke beleggingsopties kunnen KMO’s niet alleen hun belastinglast verlagen, maar ook een stabielere en financieel gezondere toekomst tegemoet zien. In een steeds complexer wordende financiële wereld biedt de juiste aanpak van liquidatiereserves een strategisch voordeel dat niet over het hoofd mag worden gezien.

Wenst u nog bijkomende uitleg bij één van bovenstaande fiscale voorstellen? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!