Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Bescherm als kmo uw intellectuele eigendommen!

Bescherm als kmo uw intellectuele eigendommen!

  • On 26/04/2013

Bij ‘het beschermen van uitvindingen’ moeten de meesten waarschijnlijk onmiddellijk denken aan grote farmaceutische bedrijven die een patent nemen op hun nieuw ontwikkelde medicijnen. Het zijn echter niet louter ‘uitvindingen’ die beschermd kunnen worden. Ook uw merknaam, uw logo en werken ‘van de geest’ kunnen beschermd worden. Bovendien zijn dergelijke beschermingen ook nuttig voor de kmo.

De auteursrechten bieden bescherming van ‘werken van de geest’. Specifiek gaat het om teksten, gedichten, muziekstukken, kunstwerken, e.d. In principe zijn deze stukken automatisch beschermd. Dit wel zeggen dat wanneer u de werken maakt, u de intellectuele rechten over deze stukken bezit. Omdat het bij discussies nogal moeilijk is om te bewijzen wie iets als eerste bedacht heeft, is het echter raadzaam om de werken te registreren bij bijvoorbeeld de fod financiën.

Wanneer het gaat om een technische innovatie dan kan u een octrooi of patent aanvragen. Hiervoor moet de uitvinding wel voldoen aan vier criteria. Om te beginnen moet de uitvinding nieuw zijn. Dit wil zeggen dat ze nog nooit eerder aan het publiek vertoond mag zijn. Ten tweede moet de uitvinding blijk geven van een innovatie. Een voor de hand liggende variatie van een eerdere techniek kan dan ook niet gepatenteerd worden. Ten derde moet de uitvinding industrieel toepasbaar zijn. Ten slotte moet de uitvinding ook geoorloofd zijn. Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden, zijn niet octrooieerbaar.

Elke ondernemer bouwt aan het opbouwen van een sterk merk. Wanneer iemand in uw regio met dezelfde merknaam op de proppen komt, kan dit schadelijk zijn voor uw onderneming. Wanneer u uw merknaam laat deponeren kan u dergelijke problemen vermijden. Weet echter dat ook merkgerelateerde zaken zoals uw logo, een slogan of een geluid beschermd kunnen worden.

Ook bepaalde tekeningen of modellen kan u laten beschermen. Ook hier zal het echter noodzakelijk zijn dat de tekening of het model absoluut nieuw is. Bovendien moet de totaalindruk van de creatie merkelijk verschillen van alle andere reeds bestaande creaties.

 

Wat beschermen

Hoe aanvragen

Duurtijd

Auteursrechten

Werken van de geest (boeken, muziek, kunstwerken,…)

Automatisch, maar registratie bij de fod financiën is raadzaam

Tot 70 jaar na de dood van de auteur

Octrooien

Technische innovatie: (1)Nieuw (2)Inventieve activiteit (3)Industrieel toepasbaar (4) geoorloofd

Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE), of bij het europees octrooibureau

20jaar (voor medicijnen en fyto-farmaceutische producten is een langer bescherming mogelijk)

Deponeren van merk

Merknaam, maar ook logo, slogan, geluid, …

De Belgische dienst voor de Intellectuele Eigendom

10 jaar

Tekeningen en modellen

Tekeningen en modellen die zich onderscheiden van elke andere reeds bestaande creatie

De Belgische dienst voor de Intellectuele Eigendom

5 jaar (4 keer hernieuwbaar)