Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Start to Tax-on-web

Start to Tax-on-web

 • On 23/04/2013

Vanaf 24 april 2013 kan u terecht op Tax-on-web voor het elektronisch invullen van de aangifte inzake personenbelasting aanslagjaar 2013/inkomstenjaar 2012. Uit het verleden is gebleken dat steeds meer en meer mensen hun weg in deze digitalisering hebben gevonden. Wie niet zo vertrouwd is met Tax-on-web, geen probleem. In wat volgt komt alles aan bod wat u moet weten.

Wat is Tax-on-web en kan u het gebruiken? Tax-on-web (TOW) wordt op de gelijknamige website omschreven als een “een veilige, gebruiksvriendelijke en efficiënte manier om uw aangifte in de personenbelasting in te dienen via internet.” Klinkt veelbelovend, maar wie komt in aanmerking om zijn aangifte elektronisch in te dienen? Praktisch alle natuurlijke personen kunnen TOW gebruiken om hun personenbelasting in te dienen: loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden, werklozen, studenten, beoefenaars van vrije beroepen, handelaars, ambachtslui, bedrijfsleiders enzovoort. Slechts in drie gevallen kan de aangifte niet elektronisch gebeuren:

 • De belastingplichtige is in het betrokken jaar overleden.
 • De belastingplichtige is in het betrokken jaar weduwnaar of weduwe geworden.
 • De belastingplichtigen zijn op 1 januari van het huidige jaar minder dan één jaar feitelijk gescheiden en ze wensen hun aangifte elk afzonderlijk te doen.

In de bovenstaande gevallen is het nog steeds vereist de belastingaangifte op de papieren versie in te vullen en te bezorgen aan het betrokken taxatiekantoor.

Welke voordelen biedt TOW? De kans is dus groot dat de aangifte via internet kan worden ingediend. Hieronder sommen we de redenen op waarom TOW in overweging dient te worden genomen:

 • De belastingaangifte is grotendeels vooraf ingevuld. Zaken als uw loon, uw pensioen, het kadastraal inkomen dat reeds op de vorige aangifte werd meegedeeld en dergelijke zal u niet meer moeten invullen. Deze gegevens werden immers al elektronisch doorgegeven door de werkgever, de bank enzovoort. Zijn deze gegevens onjuist, dan kan u deze steeds aanpassen.
 • Onmiddellijk na het indienen van de aangifte, krijgt u een ontvangstbewijs.
 • De toepassing meldt de meest voorkomende invulfouten.
 • De toegang is volkomen veilig en waarborgt de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens.
 • De website helpt op vele manieren bij het correct invullen van de aangifte. De online hulpfunctie zorgt ervoor dat u precies weet wat waar moet ingevuld worden.
 • Fouten of niet-ingevulde verplichte velden zullen eveneens worden aangestipt.
 • U moet geen bijlagen toevoegen.
 • U krijgt meteen een raming van de belastingen.
 • De gegevens worden sneller verwerkt.
 • Vermits er geen papier meer wordt verbruikt, is de aangifte indienen via TOW een ecologische keuze.
 • TOW is op elk uur van de dag en alle dagen van de week beschikbaar.

Hoe Tax-on-web gebruiken? Er zijn twee mogelijkheden om uzelf te identificeren en toegang te krijgen tot de online in te vullen aangifte:

 • De elektronische identiteitskaart (eID). Om op deze manier toegang te krijgen heeft men een kaartlezer nodig, een programma om de eID te lezen (te downloaden op www.eid.belgium.be) en de pincode van uw eID.
 • Met een ‘token”. Een token kan aangevraagd worden op de website www.taxonweb.be. Daarna klikt men op “TOKEN AANVRAGEN” op de onthaalpagina. Na de registratie, krijgt u een token tien werkdagen na de aanvraag via de post opgestuurd. Met deze codes kan dan jaar na jaar de aangifte online worden ingediend.

Let op! De authentificatie is persoonlijk. Dus ook voor gemeenschappelijke aangiften moet elke partner over zijn eigen toegang beschikken (via eID of met een token).