Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Besteed voldoende aandacht aan uw rekening-courant

Besteed voldoende aandacht aan uw rekening-courant

Besteed voldoende aandacht aan uw rekening-courant

  • On 18/07/2019

Heeft u als bedrijfsleider al eens privé-uitgaven gedaan en deze met vennootschapsvermogen betaald? Dergelijke uitgaven komen op uw rekening-courant terecht. Natuurlijk bestaat de omgekeerde situatie ook, met name dat u als bedrijfsleider een aankoop doet  die eigenlijk met vennootschapsvermogen moest worden betaald of geld geeft aan uw vennootschap.

Wat is een rekening-courant. Er bestaan twee types (vanuit het standpunt van de vennootschap), met name een rekening-courant in debet en een rekening-courant in credit.

  • Een rekening-courant in debet = een vordering van de vennootschap tegenover de bedrijfsleider. De bedrijfsleideris geld verschuldigd aan de vennootschap. De vennootschap heeft bepaalde privé-uitgaven betaald of de vennootschap heeft geld gegeven aan de bedrijfsleider.
  • Een rekening-courant in credit = een schuld van de vennootschap tegenover de bedrijfsleider. De vennootschap is geld verschuldigd aan de bedrijfsleider. De bedrijfsleider heeft bepaalde uitgaven gedaan die principieel ten laste van de vennootschap zijn of de bedrijfsleider heeft geld gegeven aan de vennootschap

Belang van een goede boekhouder. Het hebben van een goede boekhouder heeft een grote invloed op uw rekening-courant. Een goede boekhouder die geconfronteerd wordt met een factuur waarvan hij niet weet of het binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap valt, zal enerzijds bijkomend onderzoek doen naar de goederen/diensten op de factuur. Anderzijds kan hij ook bijkomende informatie gaan inwinnen bij de bedrijfsleider teneinde het beroepsmatige karakter te kunnen staven.

Niet iedere boekhouder gaat zich zo engageren voor zijn cliënten. Al snel zou deze uitgave zonder meer als privé-uitgave worden aanschouwd en bijgevolg op uw debet rekening-courant boeken. Dit zorgt ervoor dat uw rekening-courant bijzonder hoog kan oplopen.

Nadelen rekening-courant. Aan een rekening courant in debet zijn interesten verbonden. Deze zijn niet te onderschatten hoog, met name 8,94%. Als de interesten niet worden aangerekend, zal het bedrag van de interesten in de personenbelasting van de bedrijfsleider worden belast als voordeel van alle aard. Dit is natuurlijk voor uw belastingen nadelig en hierop dient u tevens sociale bijdragen op te betalen

Herfinancieren van de rekening-courant. U kan deze hoge interesten vermijden door uw debet rekening-courant te gaan herfinancieren. Deze herfinanciering kan door middel van een lening op vaste looptijd. De interesten bij een lening op vaste looptijd liggen een stuk lager en schommelen rond de 4%.

Echter, u kan niet zomaar overgaan tot het omzetten van een debet rekening-courant in een lening met vaste looptijd. Bij een omzetting gaan er namelijk een aantal knipperlichten branden bij de fiscus. Om te vermijden dat de fiscus deze omzetting als fiscaal misbruik ziet en u alsnog belast als voordeel alle aard, moet aan enkele formaliteiten zijn voldaan, met name:

  • Een leningsovereenkomst opstellen: zodoende te vermijden dat de fiscus de omzetting als fiscaal misbruik aanziet, moet er tussen de bedrijfsleider en de vennootschap een duidelijke leningsovereenkomst worden gesloten met hierin het bedrag van de lening en de interestvoet van de lening.
  • Maandelijks terugbetalingen effectief voltrekken (incl. interesten): u dient als bedrijfsleider effectief de maandelijks betalingen te verrichten in overeenstemming met de leningsovereenkomst.  
  • Houd rekening met de bepalingen omtrent belangenconflicten.
  • Boekhoudkundig zal uw boekhouder de rekening-courant moeten overboeken naar een rekening ‘overige vorderingen op lange termijn’ of ‘overige vorderingen op korte termijn’ afhankelijk van de termijn van de lening.

Meer info. Refibo bvba beantwoordt graag al uw vragen omtrent de rekening-courant van uw onderneming en helpt u graag bij het vervullen van de formaliteiten inzake herfinanciering van deze rekening-courant.

Contacteer ons gerust op volgend telefoonnummer: + 32 (0) 9 223 31 54 of volgend e-mailadres: studiedienst@refibo.be